Jaarverslag 2017 en begroting 2018 en 2019

Nairobi, 26 maart 2018
Jaarverslag Stichting Imani 2017

1.Imani Rehabilitation Agency
Per 31 december 2017 zaten er 315 kinderen in Imani verdeeld over de 7 centra. 52 nieuwe kinderen zijn bij Imani binnengekomen. Daar stond tegenover dat 38 kinderen zijn geadopteerd en 18 kinderen zijn gere-integreerd terug naar hun familie.
241 kinderen zijn naar school gegaan waar zij boven gemiddeld hebben gepresteerd.
In 2017 is een early learning hal gebouwd voor de kinderen van 1 tot 5 jaar. In de hal wordt op Montessori basis les gegeven. In Imani A, Imani B, Imani Ngong en Imani Malindi zijn de drinkwatervoorzieningen verbeterd middels her-aansluiting op het drinkwaternet en de installatie van waterzuiveraars. De kwaliteit van het water uit de boreholes was niet naar de tevredenheid. In Imani Ngong is daarnaast de borehole gerepareerd en zijn de goten en tanks vernieuwd voor de opvang van het regenwater.
Activiteiten in en met de gemeenschap:
Imani is wekelijks actief in het Mtaa Safi Na Imani project. De doelstellingen van dit project zijn: schoonmaken van de wegen, planten van bloemen en struiken, ontstoppen van de rioleringen en het houden van bijeenkomsten met de gemeenschap over het belang van een schone omgeving.
In het Imani Mtoto centrum in Kibera worden ouders getraind in goed ouderschap.
Problemen in 2017:
Twee donoren hebben zich na jarenlange steun aan Imani teruggetrokken. Hiermee stijgt de druk om lokaal meer ondersteuning te krijgen.
Het fokken van legkippen voor de eieren verliep niet goed in 2017. Door een ziekte onder de kippen overleden veel kippen.

Zie ook jaarverslag en jaarrekening Imani Rehabilitation Agency 2017.

2. Victoria Friendly Montessori
In 2017 is op Rusinga Island de school nagenoeg voltooid. Elf klaslokalen zijn gerealiseerd en in december zijn de keuken en eetzaal afgebouwd.
VFM vangt per 1 januari 2018 inmiddels 230 ouderloze kinderen op. Zij krijgen onderwijs en middels het voedselprogramma twee maaltijden per dag.
In 2017 is het agrarische programma gestart waarbij de community wordt getraind in kitchen gardening. Groente verbouwen op een klein stukje grond met een beperkte benodigde hoeveelheid water. De training vindt plaats op de schoolcompound waarbij de gekweekte groente naar het voedselprogramma gaat. De beste 40 deelnemers hebben een watertank gekregen van 1000 liter voor de opvang en opslag van water.
Diverse programma’s met de gemeenschap zijn in 2017 opgestart. Groepen zijn gevormd die deelnemen aan het economic empowerment program. De groepsleden hebben een start gemaakt met table banking en er is een aanvraag gegaan naar Zero Kap voor een lening.
Naast het economic empowerment programma is er een sociaal werk programma gestart waar aandacht wordt gegeven aan water, sanitatie en gezondheidsvraagstukken. Veel aandacht wordt gegeven aan bescherming van de kinderen tegen sexueel misbruik.
VFM is een samenwerking aangegaan met de andere scholen op het eiland met als doel de verbetering van de opvang van de kinderen en steun aan de gemeenschap. Vooral de toilet groepen op de diverse scholen moeten worden aangepakt.
Het medische programma heeft in 2017 gratis gezondheid check ups aangeboden aan de gemeenschap. Veel aandacht is er gegeven aan de preventie voor malaria. Met de overheid is overeengekomen dat alle huishoudens minimaal 1 muskietennet krijgen.
In 2017 zijn met de steun van VFM 988 kinderen geregistreerd in het bevolkingsregister. Hierdoor hebben de kinderen nu recht op kinderbescherming en vallen zij onder de verzekering.

Zie ook jaarverslag VFM

3. Wajibu Wetu
Wajibu Wetu is in 2017 te kennen gegeven dat de steun van stichting Imani de komende jaren wel eens kan afnemen. De verslaggeving is vaak overtijd en van beperkte kwaliteit.
De activiteiten beschreven in het strategisch plan 2015-2020 komen nauwelijks van de grond.
Met de kinderen van het Wajibu project gaat het overigens uitstekend.

Zie ook jaarverslag en jaarrekening Wajibu Wetu 2017

4. Fondswerving in 2017
In 2017 ontving Stichting Imani giften en rente voor een bedrag van 511.899 Euro. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: voor 334.518 giften voor Imani Rehabilitation Agency, het benefiet van de Night of Comedy leverde in 2017 een opbrengst op van 28.216 Euro op. Giften voor een bedrag van 5.215 Euro kwamen binnen voor Wajibu Wetu, 114.045 Euro voor Victoria Friendly en 25.000 Euro aan algemene donaties.
Aan rente inkomsten kwam 605 Euro binnen.
De fondswerving was in 2017 ruim 120.000 Euro minder dan in 2016. Dit o.a. als gevolg van wegvallen van donors voor 12.000 Euro, een donor voor 20.000 Euro, een donor die 25.000 minder gaf en een donor die een jaar overslaat voor 35.000 Euro.

5. Website en nieuwsbrieven
De website www.stichtingimani.nl is in 2017 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.
In december 2017 is de dertiende nieuwsbrief uitgekomen.

6. Financieel verslag
Inkomsten in 2017
Totaal 511.899 € aan algemene giften en inclusief 605 € aan rente.

Uitgaven in 2017
Totaal 491.970 € waarvan 322.110 € aan het project Imani, 111.636 € aan Victoria Friendly Montessori en 23.311 € aan Wajibu Wetu, 1.236 € aan incidentele steun, 29.375 € aan advieswerk kosten en 4.303 € aan beheers- , reis- en verblijfskosten.

Banksaldo
Het banksaldo steeg hierdoor met 19.928,54 € van 192.757 € per 31-12-2016 naar 213.394 € per 31-12-2017 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Victoria Friendly Montessori in 2017.

Begroting Stichting Imani 2018-2019
Jaar                                 Begroting 2017             Realisatie 2017                Begroting 2018                       Begroting 2019
Inkomsten
Fondswerving                         € 550.000                      € 511.294                          € 500.000                                € 460.000
Rente inkomsten                           € 500                              € 605                                 € 500                                      € 500
Totaal                                     € 550.500                    €   511.899                          € 500.500                                € 460.500

Projectuitgaven
Imani explotatiekosten            € 250.000                    € 290.155                        € 250.000                                 € 250.000
Imani investeringen                  € 50.000                       € 31.955                         € 30.000                                   € 30.000
Wajibu Wetu                             € 30.000                       € 23.311                         € 25.000                                   € 25.000
Victoria Friendly Montessori   € 175.000                     € 111.636                       € 125.000                                  € 125.000
Incidentele kosten                      € 3.000                         € 1.236                           € 2.000                                      € 2.000
Advieswerk                               € 32.000                       € 29.375                        €  32.000                                    € 32.000
Beheerskosten                         € 12.000                         € 4.303                           € 8.000                                      € 8.000
Totaal                                     € 552.000                     € 491.971                       € 472.000                                  € 472.000