Imani B

Imani B ligt ongeveer 3 kilometer van Imani A. Het werd opgericht in 1996 omdat er steeds meer kinderen op straat leefden. Het bevindt zich in de slum Matopeni. Het tehuis huisvest ongeveer 100 kinderen in de leeftijd van 3 tot 12, zowel jongens als meisjes. Gedurende de dag gaan de kinderen naar school in de buurt (zowel private als openbare). In eerste instantie werd er ook les gegeven in het tehuis zelf maar dit is nu door formele scholen overgenomen. Er leeft ook vee rond het tehuis, zoals koeien, geiten, kippen, ganzen, eenden en konijnen. Deze dieren leveren een gedeelte van de zuivelprodukten die dagelijks nodig zijn, maar als onderdeel van het project leren ze op deze manier ook met dieren omgaan.