Jaarverslag en financieel verslag 2023 en begroting 2024/2025

Nairobi, 7 juni 2024

 Jaarverslag Stichting Imani 2023

  1. Imani Rehabilitation Agency

Met Imani Rehabilitation Agency gaat het goed. Kinderen worden tijdelijk opgevangen, gemiddeld korter dan 3 jaar, voordat ze worden geadopteerd of voordat ze bij pleegouders terecht komen. In navolging van het nieuwe beleid van de overheid worden zoveel mogelijk kinderen in pleegezinnen ondergebracht.

Het aantal kinderen dat wordt achtergelaten in Kenia stijgt in 2023 als gevolg van de moeilijke economische situatie waarin Kenia verkeerd.

Imani Rehabilitation Agency heeft te maken met medewerkers die hun baan verlaten, het salaris dat ze krijgen is niet meer voldoende om in hun levensonderhoud te voorzien. Imani heeft daarom het voornemen om het brutominimumloon voor 30 medewerkers te verhogen van gemiddeld 20.000 Kes naar 28.000 KES in 2024. De middelen, bijna 20.000 Euro, ontbreken hier echter voor. 

Sinds maart 2023 heeft Imani de vestiging van Imani Ngong, die voorheen gebruikt werd voor misbruikte kinderen, in gebruik genomen voor ouders met kinderen in het ziekenhuis. De ouders/verzorgers kunnen in Imani Ngong verblijven, i.p.v. dat ze in hun wanhoop, de kinderen achterlaten in het ziekenhuis. 

Meer informatie is te vinden op de website van stichting Imani in het jaarverslag Imani Rehabilitation Agency 2023. 

2. Victoria Friendly Montessori

In 2023 is het VFM-waterleidingsysteem geopend.  Het aantal aansluitingen op het waternet in Rusinga stijgt sindsdien dagelijks. Inmiddels hebben meer dan 180 huishoudens een wateraansluiting. Hiermee worden meer huishoudens bereikt dan het genoemde aantal van 180, omdat verschillende huishoudens hun aansluiting delen met meerdere buren en omdat er ook nog 4 waterkiosken zijn.

In april 2023 is er onder de bevolking van Rusinga research gedaan naar de leefomstandigheden op het eiland. Het onderzoek is gedaan door de Community Mappers uit Nairobi. Door middel van een steekproef enquête zijn 670 gezinnen ondervraagd. De resultaten laten zien dat er op vele fronten verbeterde leefomstandigheden zijn voor de bevolking, dit sinds 2016 toe we een eerste basisresearch deden. Het onderzoeksrapport is te lezen op de website.

Het 100 weeks programma, waarbij 100 vrouwen wekelijks 8 euro krijgen na deelname aan de wekelijkse training blijkt zeer succesvol. De vrouwen krijgen een economische training en vormen spaar en leengroepen.

3. Wajibu Wetu

Onderleiding van Mathew de zoon van George en Jane gaat het goed met Wajibu Wetu. Wajibu Wetu vangt 30 kinderen op in hun huis in Athi river. 

De oogsten zijn verder gegroeid in 2023. De verslaglegging en rapportages in 2023 gedaan door Mathew zijn van een goed niveau.

Naast de jaarlijkse financiële ondersteuning door stichting Imani heeft Stichting Imani Wajibu Wetu in 2023 met een laptop en een printer ondersteund. 

Meer informatie is te vinden op de website in het jaarverslag Wajibu Wetu 2023.

4. Fondswerving in 2023

In 2023 ontving Stichting Imani giften en rente voor een bedrag van 331.714 Euro. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: voor 224.336 giften voor Imani Rehabilitation Agency. Giften voor een bedrag van 11.000 Euro kwamen binnen voor Wajibu Wetu, 28.137 Euro voor Victoria Friendly en 55.000 Euro aan algemene donaties en 12.000 Euro voor SEED and Community Mappers.

5. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is in 2023 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2023 is de 19e Imani nieuwsbrief verschenen.

6. Financieel verslag

Inkomsten in 2023

Totaal 331.714 € aan algemene giften en rente.

Uitgaven in 2023

Totaal 334.466 € waarvan 198.612 € aan het project Imani, 54.055 € aan Victoria Friendly Montessori en 13.475 € aan Wajibu Wetu, 10.594,93 € aan de operatie van George kilonzo en incidentele steun, 37.740 € aan advieswerk kosten en 7.988 € aan beheers-, reis- en verblijfskosten. 

Giften voor de projecten Mappers en SEED betaald door de donor FEMI zijn uitbetaald aan beide projecten. Ter waarde van 12.000 €.

Vermogen

Het eigen vermogen daalde met 2751,64 € van 166.934 € per 31-12-2022 naar 164.183 € per 31-12-2023 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Victoria Friendly Montessori in 2024.

Begroting Stichting Imani 2023-2025 
 Begroting 2023Werkelijk 2023Begroting 2024 Begroting 2025 
Inkomsten  
Fondswerving €         415.000  €         331.714  €           175.000  €          175.000 
*  €         415.000  €         331.714  €           175.000  €          175.000 
    
Projectuitgaven   
Imani explotatiekosten €         229.500  €         186.612  €           115.000  €          115.000 
Imani investeringen €            10.000  €            12.000  €                             –  €                            – 
Wajibu Wetu €            12.000  €            13.475  €              12.000  €             12.000 
Victoria Friendly Montessori €            80.000  €            54.056  €              25.000  €             25.000 
**Incidentele kosten €               1.500  €            10.595  €                 1.000  €                1.000 
***Project Mappers en Seed €            35.000  €            12.000  €                             –  €                            – 
****Advieswerk €            40.000  €            37.740  €              15.000  €             15.000 
Beheerskosten €               7.000  €               7.988  €                 7.000  €                7.000 
  €         415.000  €         334.466  €           175.000  €          175.000