Stichting Imani en Wilde Ganzen opnieuw samen in actie in 2024/2025

Stichting Imani gaat opnieuw een samenwerking aan met Wilde Ganzen, ter ondersteuning van de bevolking op Rusinga Island in Kenia.
Nog meer huishoudens krijgen toegang tot water, de voedselproductie in de privé tuinen gaat omhoog, meer kinderen gaan naar school, minder kinder misbruik, betere toegang tot gezondheidszorg en hogere inkomens zijn de doelstellingen van dit project.
Bij iedere 2 euro die stichting Imani schenkt aan dit project, legt Wilde Ganzen er 1 euro bij.
Tot nu toe is er 117.000 euro gestort en legt Wilde Ganzen er 58.500 Euro bij. Dat maakt de tussenstand nu 175.500 Euro.

Het totaal doel voor het project op Rusinga Island voor juni 2024/ juni 2025 is echter 215.250 Euro.
Dit betekend als Stichting Imani er in slaagt nog 26.500 Euro in te zamelen het doel wordt bereikt. (26.500 Euro en 13.250 euro van Wilde ganzen.)

Helpt U ons mee, om de mensen op Rusinga Island een beter leven te geven?
Afbeelding

Alle huishoudens moeten toegang krijgen tot water en alle kinderen moeten naar school

Het eiland Rusinga in Lake Victoria in Kenia met een bevolking van 35.000 mensen is een tiental jaren terug zwaar getroffen door de vele HIV/aidsbesmettingen en TB of malaria. Zo erg dat  58% van de volwassen bevolking overleed. De gevolgen zijn nog steeds heel groot. Veel ouders zijn gestorven met als gevolg dat 4.000 kinderen opgroeien zonder directe ouders. Veel van deze kinderen leven bij arme verzorgers zoals grootouders, tantes, ooms of buren. Andere kinderen groeien op met alleenstaande moeders. De meeste verzorgers van deze kinderen leven onder de armoedegrens, hebben minder dan 1,5 euro per dag en kunnen de kinderen niet voorzien in hun dagelijkse levensbehoefte zoals eten, gezondheid en scholing. 

De bevolking van Rusinga behoort grotendeels tot de Suba en zijn vissers. Landbouw is daardoor niet tot nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. De visserij is vooral in de handen van de mannen en de opbrengsten lopen terug.

Sinds 2014 is Stichting Imani samen met de lokale bevolking verenigd in de Communty based organization Victoria Friendly Montessori een programma gestart om de lokale gemeenschap te ondersteunen en een menswaardig bestaan op te bouwen. 

Een programma is gestart vanuit diverse uitgangspunten. Waar aandacht is voor onderwijs, gezondheid, economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, landbouwtrainingen en Wash-activiteiten. Lenigen worden verstrekt, landbouw trainingen worden gegeven, een school is gebouwd waar kinderen gratis onderwijs en twee maaltijden per dag krijgen, 6 sociaal werkers adviseren en helpen de armste families. Meer dan 50 spaar en leengroepen zijn opgericht, steeds meer families krijgen de beschikking over sanitaire voorzieningen. 

De resultaten tot nu toe zijn zeer bemoedigend. Sinds 2016 zijn er geen cholera doden meer gevallen, het aantal kinderen dat naar school gaat is gestegen, het gemiddelde inkomen stijgt, de mensen worden minder afhankelijk van de visserij, de landbouwproductie gaat omhoog en het eiland wordt groener. De doelstelling is om de voedselproductie in de privé tuinen te verhogen zodat de bevolking ten alle tijden van voedsel is verzekerd.
Meer dan 250 huishoudens hebben toegang gekregen tot schoon drinkwater, de doelstelling is om dit te verhogen tot meer dan duizend huishoudens. Kindermisbruik is gedaald van 33% naar minder dan 10%. de doelstelling is om het misbruik geheel uit te bannen.

Er is nog veel werk te doen, alle doelen zijn nog niet bereikt, daarom vragen wij u steun voor onze nieuwe project-activiteiten in 2024/2025 die in totaal 215.250 Euro gaan kosten.
 
Helpt u mee?

De uitdaging voor Stichting Imani is nu om in korte tijd 26.500 Euro in te zamelen en daarom doen we een beroep op u.
Maak uw bijdrage over op Stichting Imani rekeningnummer
NL44  ABNA 0437 4330 05
onder vermelding van Wilde Ganzen.

Uw of jouw bijdrage maakt een enorme impact op anderen hun leven.