Stichting Imani en Wilde Ganzen in Aktie

Help de alleenstaande moeders en ouderen op Rusinga Island

Stichting Imani in actie voor 834 alleenstaande moeders op Rusinga Island
Stokoud en dan nog de zorg voor kleinkinderen omdat de ouders overleden zijn.AfbeeldingWilde Ganzen draagt 15.000 Euro bij als Stichting Imani 10.000 Euro kan inzamelen.
Stichting Imani en Rusinga IslandHet eiland Rusinga in Lake Victoria in Kenia met een bevolking van 35.000 mensen is een tiental jaren terug zwaar getroffen door de vele HIV/aidsbesmettingen en TB of malaria. Zo erg dat  58% van de volwassen bevolking overleed. De gevolgen zijn nog steeds heel groot. Veel ouders zijn gestorven met als gevolg dat 4.000 kinderen opgroeien zonder directe ouders. Veel van deze kinderen leven bij arme verzorgers zoals grootouders, tantes, ooms of buren. Andere kinderen groeien op met alleenstaande moeders. De meeste verzorgers van deze kinderen leven onder de armoedegrens, hebben minder dan 1,5 euro per dag en kunnen de kinderen niet voorzien in hun dagelijkse levensbehoefte zoals eten, gezondheid en scholing. 

De bevolking van Rusinga behoort grotendeels tot de Suba en zijn vissers. Landbouw is daardoor niet tot nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. De visserij is vooral in de handen van de mannen en de opbrengsten lopen terug.

Sinds 2014 is Stichting Imani samen met de lokale bevolking verenigd in de Communty based organization Victoria Friendly Montessori een programma gestart om de lokale gemeenschap te ondersteunen en een menswaardig bestaan op te bouwen. 

Een programma is gestart vanuit diverse uitgangspunten. Waar aandacht is voor onderwijs, gezondheid, economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, landbouwtrainingen en Wash-activiteiten. Lenigen worden verstrekt, landbouw trainingen worden gegeven, een school is gebouwd waar kinderen gratis onderwijs en twee maaltijden per dag krijgen, 6 sociaal werkers adviseren en helpen de armste families, meer dan 50 spaar en leengroepen zijn opgericht, steeds meer families krijgen de beschikking over sanitaire voorzieningen. 

De resultaten tot nu toe zijn zeer bemoedigend. Sinds 2016 zijn er geen cholera doden meer gevallen, het aantal kinderen dat naar school gaat is gestegen, het gemiddelde inkomen stijgt, de mensen worden minder afhankelijk van de visserij, de landbouwproductie gaat omhoog en het eiland wordt groener. 

Maar we zijn er nog niet daarom vragen wij u steun voor onze nieuwe activiteit gericht op alleenstaande moeders en ouderen die voor de kinderen zorg. 

 In een project dat 45.000 Euro kost gaan we 834 alleenstaande moeders trainingen geven in diverse vakgebieden. Daarna gaan de moeders op stage en worden leningen beschikbaar gesteld voor de moeders om eigen bedrijfjes te starten. De ouderen gaan we ondersteunen met verbetering van de sanitaire voorzieningen  en helpen met familietuintjes. Zodat hun kleinkinderen beter gevoed worden. 
Helpt u mee? Ja we weten het. Daar komt Stichting Imani, die bedelaar weer voor geld. Ieder jaar wel een of twee keer. Maar toch! Op Rusinga Island  zagen veel vrouwen en kinderen het niet meer zitten. Hun leven was uitzichtloos. Kinderen werden uitgebuit en misbruikt doordat ze honger hadden. Maar sinds 2014 is er duurzame verandering opgang gekomen. 

Dit project is een samenwerkingsverband tussen drie partijen die ieder een bijdrage leveren. Een vermogensfonds is bereid gevonden 20.000 Euro bij te dragen. Als Stichting Imani dan 10.000 Euro bijdraagt is Wilde ganzen bereid om hier nog eens 15.000 Euro bij te leggen. 

De uitdaging voor Stichting Imani is nu om in korte tijd 10.000 Euro in te zamelen en daarom doen we een beroep op u. Doet u mee voor de alleenstaande moeders, kinderen en de ouderen op Rusinga Island. 

Maak uw bijdrage over op Stichting Imani rekeningnummer
NL44  ABNA 0437 4330 05
onder vermelding van Wilde Ganzen.

Uw of jouw bijdrage maakt een enorme impact op anderen hun leven.