Stichting Imani en Wilde Ganzen opnieuw samen in actie in 2022

Uw Euro wordt verachtvoudigd door onze partners. 100 Euro levert ons 800 Euro op.
Doel project: Eenvoudigere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, school-lunches en sociale voorzieningen voor de kinderen op Rusinga Eiland in Kenia.

Helpt U ons mee?
Afbeelding

Alle kinderen moeten toegang krijgen tot scholen

Het eiland Rusinga in Lake Victoria in Kenia met een bevolking van 35.000 mensen is een tiental jaren terug zwaar getroffen door de vele HIV/aidsbesmettingen en TB of malaria. Zo erg dat  58% van de volwassen bevolking overleed. De gevolgen zijn nog steeds heel groot. Veel ouders zijn gestorven met als gevolg dat 4.000 kinderen opgroeien zonder directe ouders. Veel van deze kinderen leven bij arme verzorgers zoals grootouders, tantes, ooms of buren. Andere kinderen groeien op met alleenstaande moeders. De meeste verzorgers van deze kinderen leven onder de armoedegrens, hebben minder dan 1,5 euro per dag en kunnen de kinderen niet voorzien in hun dagelijkse levensbehoefte zoals eten, gezondheid en scholing. 

De bevolking van Rusinga behoort grotendeels tot de Suba en zijn vissers. Landbouw is daardoor niet tot nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. De visserij is vooral in de handen van de mannen en de opbrengsten lopen terug.

Sinds 2014 is Stichting Imani samen met de lokale bevolking verenigd in de Communty based organization Victoria Friendly Montessori een programma gestart om de lokale gemeenschap te ondersteunen en een menswaardig bestaan op te bouwen. 

Een programma is gestart vanuit diverse uitgangspunten. Waar aandacht is voor onderwijs, gezondheid, economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, landbouwtrainingen en Wash-activiteiten. Lenigen worden verstrekt, landbouw trainingen worden gegeven, een school is gebouwd waar kinderen gratis onderwijs en twee maaltijden per dag krijgen, 6 sociaal werkers adviseren en helpen de armste families. Meer dan 50 spaar en leengroepen zijn opgericht, steeds meer families krijgen de beschikking over sanitaire voorzieningen. 

De resultaten tot nu toe zijn zeer bemoedigend. Sinds 2016 zijn er geen cholera doden meer gevallen, het aantal kinderen dat naar school gaat is gestegen, het gemiddelde inkomen stijgt, de mensen worden minder afhankelijk van de visserij, de landbouwproductie gaat omhoog en het eiland wordt groener. 

Maar we zijn er nog niet daarom vragen wij u steun voor onze nieuwe project-activiteiten die in totaal 102.000 Euro gaan kosten.
 
Helpt u mee? U gift wordt verachtvoudigd 🙂

Dit project is een samenwerkingsverband tussen drie partijen die ieder een bijdrage leveren. Een vermogensfonds is bereid gevonden 55.000 Euro bij te dragen. Als Stichting Imani dan 13.000 Euro bijdraagt is Wilde ganzen bereid om hier nog eens 34.000 Euro bij te leggen. 

De uitdaging voor Stichting Imani is nu om in korte tijd 13.000 Euro in te zamelen en daarom doen we een beroep op u.
Maak uw bijdrage over op Stichting Imani rekeningnummer
NL44  ABNA 0437 4330 05
onder vermelding van Wilde Ganzen.

Uw of jouw bijdrage maakt een enorme impact op anderen hun leven.