Imani programma's

Reddings- en rehabilitatie centra

Opgevangen weeskinderenStichting Imani ondersteunt het werk van Imani Rehabilitation Centre in Kenya dat bestaat uit zeven reddings- en rehabilitatie centra die zorgen voor de volgende kinderen:

  • Weeskinderen en kinderen zonder een verantwoordelijke verzorger
  • Kinderen van wij de de ouders in de gevangenis zitten
  • Verloren en gevonden kinderen
  • Kinderen uit kindhuwelijken
  • Lichamelijk en seksueel mishandelde kinderen

Deze centra geven tijdelijke opvang en adviseren op het gebied van ouderlijke zorg en begeleiding, kwaliteitsonderwijs en gezondheidszorg voordat de kinderen weer in de maatschappij worden gereïntegreerd.

 

 

Helpen

Je kunt ons helpen met een gift op NL44ABNA0437433005 ten name van Stichting Imani