Imani programma's

Reddings- en rehabilitatie centra

Opgevangen weeskinderenStichting Imani ondersteunt het werk van Imani Rehabilitation Centre in Kenya dat bestaat uit zeven reddings- en rehabilitatie centra die zorgen voor de volgende kinderen:

  • Weeskinderen en kinderen zonder een verantwoordelijke verzorger
  • Kinderen van wij de de ouders in de gevangenis zitten
  • Verloren en gevonden kinderen
  • Kinderen uit kindhuwelijken
  • Lichamelijk en seksueel mishandelde kinderen

Deze centra geven tijdelijke opvang en adviseren op het gebied van ouderlijke zorg en begeleiding, kwaliteitsonderwijs en gezondheidszorg voordat de kinderen binnen 3 jaar weer in de maatschappij worden gereïntegreerd.

 

 

Helpen

Je kunt ons helpen met een gift op NL44ABNA0437433005 ten name van Stichting Imani