Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Imani 2019-2024

Registratie: De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20122501 en bij de belastingdienst onder dossiernummer 26031.

Doelstelling: Straatkinderen en potentiële straatkinderen een betere jeugd geven en onderwijs verschaffen.

Werkzaamheden die de stichting verricht:

  1. De stichting ondersteunt met financiële middelen en advies projecten in Kenia die zich inzetten voor de opvang, opvoeding en het verlenen van onderwijs aan (straat)kinderen, wezen en potentiële straatkinderen.
  2. Hiervoor werft de stichting gelden bij het publiek, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties.
  3. De stichting beheert een website en geeft jaarlijks minimaal een nieuwsbrief uit over deze activiteiten.

Bestuur: de stichting bestaat uit minimaal 3 bestuursleden, waarin familieleden geen meerderheid kunnen hebben. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend mits de voorzitter geen familielid is.

Beloning bestuurders: De bestuurders van Stichting Imani ontvangen geen beloning.

Directie: de stichting kan ter uitvoering van de werkzaamheden een directie in dienst nemen. De directie wordt aangestuurd door het bestuur middels een directiestatuut.

Beloning directie: De directie ontvangt voor haar advieswerkzaamheden in Kenia een tegemoetkoming, waarvan de hoogte door het bestuur wordt bepaald. De arbeidsvoorwaarden voor de directie zijn geregeld in een arbeidsovereenkomst.

Opheffing: bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo aan de Imani Rehabilitation Agency in Nairobi, Kenia.

Statuten: de stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

Administratie: De stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt: dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven, de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer evenals de anderen door de instelling gemaakte kosten, de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling. Jaarlijks worden deze gegevens door het bestuur gecontroleerd en goedgekeurd en vervolgens naar de belastingdienst doorgestuurd.

Beperkt eigen vermogen: Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting. Het vermogen kan sterk wisselen doordat de opbrengst van inzamelingsacties gebruikt worden voor een maximale periode van vijf jaar.

Beheer en bestedingen van het vermogen: Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Met het vermogen mogen geen beleggingen worden gedaan.

Manieren van geldwerven: De stichting verwerft gelden op twee verschillende manieren:

Ten eerste ontvangt de stichting regelmatig donaties. Dit kunnen donaties zijn van individuen en bedrijven. Daarnaast komen er regelmatig donaties binnen naar aanleiding van bedrijfsjubilea, bruiloften en verjaardagen.

Ten tweede worden er regelmatig inzamelingsacties gehouden zoals schoolwervingsacties en benefietoptredens.

Kosten van werving van geld: De stichting is primair een fondswervende instelling waarbij het streven is de wervingskosten zo klein mogelijk worden gehouden.

De kosten van inzamelingsacties moeten zo klein mogelijk worden gehouden in verhouding tot de opbrengsten. Deze verhouding ligt per inzamelingsactie verschillend. Acties mogen alleen gehouden worden als de opbrengst de kosten ruimschoots overstijgt. Per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.