Introductie

Sinds 1992 is Stichting Imani een Nederlandse stichting met het doel de ondersteuning van de activiteiten van Imani Rehabilitation Agency in Kenia, kortweg Imani genoemd. Daarnaast is stichting Imani adviseur voor andere projecten in Kenia, gefinancierd door specifieke donoren zie hiervoor Victoria Friendly Montessori.

Werkwijze

Imani vangt tijdelijk en zo kort mogelijk wezen, misbruikte, verlaten en verwaarloosde kinderen op. Daarnaast worden ook kinderen wiens ouders in gevangschap zitten of wiens ouders op straat leven opgevangen. Ieder dag worden er in Nairobi nog ongeveer 15 baby’s per nacht levend en/of dood achtergelaten. Imani vangt een aantal van deze achtergelaten baby’s op.

Helpen

Je kunt ons helpen met een gift op NL44ABNA0437433005 ten name van Stichting Imani