Hoe kun je helpen?

Stichting Imani is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan, variërend van een simpele overmaking tot een periodieke schenking.

De procedure voor periodieke schenkingen wordt eenvoudiger. Een notariële akte is niet langer nodig. Per 1 januari 2014 volstaat een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en Stichting Imani.

Extra belastingvoordeel
Periodieke schenkingen of periodieke giften bieden voor de schenker extra belastingvoordeel. Deze giften aan Stichting Imani die aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Een drempel- of maximumbedrag is niet aan de orde. Wel moeten de giften als vaste bedragen minimaal één keer per jaar gegeven worden gedurende minimaal vijf jaar.

Schenkingsovereenkomst
Schenkingsovereenkomst direct tussen gevende en Stichting Imani. De gever vult een model-schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst in met gegevens over de gift en de begunstigde instelling. Vervolgens vult Stichting Imani aanvullende gegevens in en stuurt de aangevulde overeenkomst terug aan de gever en bewaart een kopie in haar administratie. Ook de gever bewaart de overeenkomst in zijn of haar administratie. Als de Belastingdienst ernaar vraagt moeten beide exemplaren overhandigd kunnen worden.
De periodieke gift is gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst voor de gever geheel fiscaal aftrekbaar als deze jaarlijks wordt verantwoord in de aangifte inkomensheffing.

Eenmalige gift:
U kunt dit project ondersteunen met een eenmalige gift op rekeningnummer 43.74.33.005  IBAN: NL44ABNA0437433005 en  BIC ABNANL2A ten name van Stichting Imani te Oosterhout, dan wel door een periodieke ondersteuning, waarvoor u contact met ons kunt opnemen via info@stichtingimani.nl.

Stichting Imani te Oosterhout IBAN: NL44ABNA0437433005 BIC ABNANL2A

Rechtstreekse donaties aan Imani kunnen worden overgemaakt op:

BIC bank: KCBLKENX
IBAN/rekeningnummer: 242632488
Banknaam: Kenya Commercial bank
Adres bank: River road
Postcode,plaats,land bank: Nairobi, Kenya
Naam begunstigde: Imani in trust for ICHS
Plaats: Nairobi
Land: Kenya