Jaarverslag en financieel verslag 2019 en begroting 2020 en 2021

 

Nairobi, 10 maart 2020

Jaarverslag Stichting Imani 2019

 1. Imani Rehabilitation Agency

Imani had op 1 januari 2020 de zorg over 244 kinderen. In 2019 kwamen er 56 nieuwe kinderen Imani binnen, maar werden er 84 gerehabiliteerd en gere-integreerd.

Imani slaagt er inmiddels in om de wezen gemiddeld binnen 3 jaar lokaal te laten adopteren.

In Imani B zijn nu alleen nog maar family-homes. Dit zijn huisjes voor 7 kinderen met 1 moeder.

Meer informatie is te vinden in jaarverslag en jaarrekening Imani Rehabilitation Agency 2019.

2. Victoria Friendly Montessori

Het derde jaar van het zesjarig project VFM is gestart. Het budget en de activiteiten voor 2020 zijn vastgesteld.

De resultaten van de projectactiviteiten op Rusinga blijven indrukwekkend; de agrarische productie stijgt, aantal tienerzwangerschappen nemen af, kindermisbruik neemt af, economische activiteiten stijgen door het groot aantal opgerichte vrouwengroepen en het aantal water gerelateerde ziekten nemen af.

Gedetailleerde informatie is te vinden in jaarverslag VFM 2019

 3. Wajibu Wetu

De verminderde ondersteuning door Stichting Imani aan Wajibu Wetu lijkt een positief effect te hebben op Wajibu Wetu. Er worden eigen initiatieven genomen; shadenet en waterput. Er worden nieuwe lokale donors gevonden en het jaarrapport is duidelijk van betere kwaliteit geworden.

Meer informatie is te vinden in jaarverslag Wajibu Wetu 2019

 4. Fondswerving in 2019

In 2019 ontving Stichting Imani giften en rente voor een bedrag van 510.001 Euro. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: voor 299.122 giften voor Imani Rehabilitation Agency. Giften voor een bedrag van 28.310 Euro kwamen binnen voor Wajibu Wetu, 147.530 Euro voor Victoria Friendly en 35.000 Euro aan algemene donaties.

Aan rente-inkomsten kwam 38 Euro binnen.

 5. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nlis in 2019 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2019 is een digitale nieuwjaarswens verzonden.

  1. Financieel verslag

Inkomsten in 2019

Totaal 510.001 € aan algemene giften en inclusief 38 € aan rente.

 Uitgaven in 2019

Totaal 494.088 € waarvan 250.610 € aan het project Imani, 174.065 € aan Victoria Friendly Montessori en 28.829 € aan Wajibu Wetu, 1.381€ aan incidentele steun, 34.630 € aan advieswerk kosten en 4.574 € aan beheers-, reis- en verblijfskosten.

Banksaldo

Het banksaldo steeg hierdoor met 15.913 € van 170.862 € per 31-12-2018 naar 186.775 € per 31-12-2019 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Victoria Friendly Montessori in 2020.

 

Begroting Stichting Imani 2020-2021

 2018 2019 Begroting 2020  Begroting 2021
Inkomsten
Fondswerving  €               538.072  €               509.963  €                  450.000  €                 420.000
Rente inkomsten  €                      138  €                        38  €                             –  €                            –
 €               538.210  €               510.001  €                  450.000  €                 420.000
Projectuitgaven
Imani explotatiekosten  €               286.262  €               230.609  €                  242.500  €                 227.500
Imani investeringen  €                 30.000  €                 20.000  €                    10.000  €                   10.000
Wajibu Wetu  €                 33.755  €                 28.829  €                    15.000  €                   10.000
Victoria Friendly Montessori  €               190.181  €               174.065  €                  140.000  €                 130.000
Incidentele kosten  €                      591  €                   1.381  €                      1.500  €                     1.500
Advieswerk  €                 33.637  €                 34.630  €                    35.000  €                   35.000
Beheerskosten  €                   6.315  €                   4.574  €                      6.000  €                     6.000
 €               580.742  €               494.088  €                  450.000  €                 420.000