Jaarverslag en financieel verslag 2021 en begroting 2022 en 2023

Nairobi, 6 april 2022

 Jaarverslag Stichting Imani 2021

1.Imani Rehabilitation Agency

Het aantal kinderen die in Imani Rehabilitation Agency worden opgevangen is de laatste 3 jaar stabiel met op dit moment 244 kinderen. Dit zijn gemiddeld 100 kinderen minder dan 8 jaar geleden. Een andere positieve ontwikkeling is dat het aantal kinderen in Foster care afgelopen jaar meer dan verdubbeld is van 14 naar 30 kinderen. Voor kinderen is het beter dan ze opgroeien in familieverband. Het streven is daarom om komend jaar nog meer kinderen onder te brengen bij Foster care ouders.

De training van de Imani fondswervers in 2019 door Veronicah Uhl werpt duidelijk zijn vruchten af. Op een totale begroting van 450.000 Euro in 2021 ontving Imani van lokale donors, donations in kind, ter waarde van meer dan 125.000 Euro.  Het werven van geld van lokale of internationale donoren lukt Imani minder goed hiervan was de opbrengst ongeveer 30.000 Euro.

Meer informatie is te vinden op de website van stichting Imani in jaarverslag Imani Rehabilitation Agency 2021. 

2.Victoria Friendly Montessori

Het jaar 2021 had een heel goede start. Veel van de keukentuintjes leverden de families oogsten op. De mensen kregen voedsel op tafel en hielden zelfs wat geld over. De activiteiten uitgevoerd door VFM waren succesvol. Het aantal spaar en leengroepen, nam tot 53 groepen toe, met gemiddeld 20 of meer leden. Het aantal tienerzwangerschappen nam steeds verder af, en het aantal toiletten bleef gestaag stijgen. Water gerelateerde ziekten namen af. Alleenstaande moeders en jongeren kregen opleidingen.

Maar helaas had het milieu op en rond het eiland in 2021 een zeer negatieve impact. Vanaf maart 2021 bleef de regen meer dan negen maanden weg, hield de corona aan en nam de visvangst af, tot het laagste niveau in tientallen jaren. 

Het voelde als een nederlaag dat VFM in 2021 toch weer voedselhulp moest aanvragen voor 105 families voor een periode van 3 maanden.

De droogteperiodes op Rusinga lijken door de jaren steeds verder toe te nemen. Om tegen het tekort aan water voor de tuintjes toch iets te doen wordt in 2022 begonnen met de aanleg van een waterleidingsysteem voor bijna 12.000 mensen. Drie en mogelijk 4 grote Nederlandse donoren zijn bereid gevonden om de infrastructuur ter waarde van 265.000 Euro hiervoor aan te leggen.

Gedetailleerde informatie is te vinden op de website van stichting Imani in het jaarverslag VFM 2021. 

3. Wajibu Wetu

In 2021heeft Stichting Imani, middels een online fondswervingsactie bijgedragen aan de aanleg van een watertoren, een solar-systeem, de bouw van 4 huisjes, toiletten en een douche voor deze huisjes. Dit zou eind 2021 moeten resulteren in extra voedsel opbrengsten en huurinkomen van de huisjes. De opbrengsten vielen echter tegen omdat het water niet goed over het land werd verspreid en dat maar 2 huisjes werden verhuurd. Inmiddels zijn er sinds maart van dit jaar op het land druppelirrigatie slangen aangelegd en is de oogst opbrengst aan het stijgen. De organisatie van de verkoop van deze oogsten vraagt nog aandacht. 

Ondanks een lagere energierekening, huuropbrengsten en meer oogst kan Wajibu Wetu nog niet onafhankelijk opereren en zal Stichting Imani een jaarlijkse bijdrage van 10.000 Euro moeten continueren. 

Meer informatie is te vinden in het jaarverslag Wajibu Wetu 2021.

4. Fondswerving in 2021

In 2021 ontving Stichting Imani giften en rente voor een bedrag van 440.628 Euro. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: voor 253.366 giften voor Imani Rehabilitation Agency. Giften voor een bedrag van 17.495 Euro kwamen binnen voor Wajibu Wetu, 119.863 Euro voor Victoria Friendly en 50.000 Euro aan algemene donaties.

Aan rente-inkomsten kwam 4 Euro binnen.

5. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nlis in 2021 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2021 is de 17eImani nieuwsbrief verschenen.

6. Financieel verslag

Inkomsten in 2021

Totaal 440,629 € aan algemene giften en rente.

Uitgaven in 2021

Totaal 432.770 € waarvan 239.503 € aan het project Imani, 128.525 € aan Victoria Friendly Montessori en 22.002 € aan Wajibu Wetu, 865 € aan incidentele steun, 35.676 € aan advieswerk kosten en 6.198 € aan beheers-, reis- en verblijfskosten. 

Vermogen

Het eigen vermogen steeg hierdoor met 7.859 € van 174.719 € per 31-12-2020 naar 182.557 € per 31-12-2021 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Victoria Friendly Montessori in 2022.

Begroting Stichting Imani

Begroting Stichting Imani 2021-2023  
 begroting 2021werkelijk 2021Begroting 2022 Begroting 2023 
Inkomsten  
Fondswerving €               450.000  €               440.629  €                  420.000  €                 420.000 
  €               450.000  €               440.629  €                  420.000  €                 420.000 
    
Projectuitgaven   
Imani explotatiekosten €               242.500  €               239.503  €                  227.500  €                 227.500 
Imani investeringen €                  10.000  €                                 –  €                     10.000  €                    10.000 
Wajibu Wetu €                  15.000  €                  22.002  €                     10.000  €                    10.000 
Victoria Friendly Montessori €               140.000  €               128.525  €                  130.000  €                 130.000 
Incidentele kosten €                     1.500  €                          865  €                        1.500  €                       1.500 
Advieswerk €                  35.000  €                  35.676  €                     35.000  €                    35.000 
Beheerskosten €                     6.000  €                     6.198  €                        6.000  €                       6.000 
  €               450.001  €               432.769  €                  420.000  €                 420.000