Jaarverslag en financieel verslag Stichting Imani 2018 en begroting 2019/2020

Nairobi, 15 maart 2019

Jaarverslag Stichting Imani 2018 

1.Imani Rehabilitation Agency

Imani had op 1 januari 2019 de zorg over 315 kinderen verdeeld over de 7 centra.

Meer informatie is te vinden in jaarverslag en jaarrekening Imani Rehabilitation Agency 2018.

2.Victoria Friendly Montessori

Het tweede jaar van het zesjarig project VFM is gestart. Het budget en de activiteiten voor 2019 zijn vastgesteld. Het jaarrapport 2018 is beschikbaar op de website.

  • Gezondheid:Een studie in opdracht van VFM naar de mogelijkheid om 10.000 mensen van drinkwater en water voor landbouw te voorzien is bijna afgerond.
  • Voedselproductie: De droogte op Rusinga heeft een negatief effect op de voedselproductie. Het heeft inmiddels bijna 6 maanden nauwelijks geregend. De agrarische groepen die via de zero kap leningen waterpompen ter beschikking hebben gekregen presteren echter uitstekend, met het effect dat ook andere groepen met waterpompen zijn gaan werken. Op Rusinga is duidelijk waarneembaar dat meer mensen, ondanks de droogte, over gaan op agrarische productie.
  • Sociaal werk: De Child Protection activiteiten beginnen hun vruchten af te werpen maar dit niet tot tevredenheid van een aantal overtreders. Samen met sommige lokale autoriteiten werken ze in een aantal zaken tegen. Dit programma moet daarom voorzichtig worden uitgevoerd.
  • Onderwijs:Op de VFM-school zitten nu 264 kinderen die worden voorzien van twee maaltijden per dag. Op de Noel school wordt momenteel een schoonwaterinstallatie aangelegd naar voorbeeld van de installatie op VFM. Op deze school zullen de toiletten worden vernieuwd met ondersteuning van VFM.
  • Economische ontwikkeling:5 saving and internal loaning committee (SILC) groepen van gemiddeld 20 leden zijn gevormd. Deze groepen komen wekelijks bij elkaar, sparen geld en lenen het elkaar uit tegen 10%. Daarnaast hebben ze een sociale kas in geval van ziekte of ander problemen waar je een beroep op kunt doen tegen 0%.

Meer informatie is te vinden in jaarverslag VFM 2018 en jaarrekening 2018

  1. Wajibu Wetu

Wajibu Wetu is geinformeerd over de aflopende sponsoring door stichting Imani van 2,5 miljoen KES in 2019, 1,5 miljoen KES in 2020 en tenslotte tot 1 miljoen KES in 2021. Vanaf 2022 moet Wajibu Wetu op zijn eigen benen staan door middel van inkomens genererende activiteiten. Stichting Imani zal advies en ondersteuning geven bij de ontwikkeling van deze activiteiten.

Meer informatie is te vinden in jaarverslag en jaarrekening Wajibu Wetu 2018

  1. Fondswerving in 2018

In 2018 ontving Stichting Imani giften en rente voor een bedrag van 538.210 Euro en 10.000 Euro voor Stichting Parking Boys Nairobi. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: voor 334.518 giften voor Imani Rehabilitation Agency, het benefiet van de Night of Comedy leverde in 2018 een opbrengst op van 15.000 Euro op. Giften voor een bedrag van 28.235 Euro kwamen binnen voor Wajibu Wetu, 116,300 Euro voor Victoria Friendly en 25.000 Euro aan algemene donaties. Aan rente-inkomsten kwam 138 Euro binnen.

  1. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nlis in 2018 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2018 is de veertiende nieuwsbrief uitgekomen.

  1. Financieel verslag

Inkomsten in 2018

Totaal 548,210 € aan algemene giften en inclusief 138 € aan rente.

Uitgaven in 2018

Totaal 590.742 € waarvan 316.262 € aan het project Imani, 190.182 € aan Victoria Friendly Montessori en 33.755 € aan Wajibu Wetu, 591 € aan incidentele steun, 33.637 € aan advieswerk kosten en 6.315 € aan beheers-, reis- en verblijfskosten. De gift van 10.000 Euro voor stichting Parking Boys is overgeboekt naar de Parking Boys Nairobi rekening.

Banksaldo

Het banksaldo daalde hierdoor met 42.532 € van 213,394 € per 31-12-2017 naar 170.862 € per 31-12-2018 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Victoria Friendly Montessori in 2019.

Begroting Stichting Imani 2019-2020
Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019  Begroting 2020 
Inkomsten
Fondswerving  €            515.000  €            538.072  €               500.000  €              450.000
Rente inkomsten  €                   500  €                   138  €                      500  €                     500
 €            515.500  €            538.210  €               500.500  €              450.500
Projectuitgaven
Imani explotatiekosten  €            250.000  €            286.262  €               250.000  €              220.000
Imani investeringen  €              30.000  €              30.000  €                 20.000  €                20.000
Wajibu Wetu  €              25.000  €              33.755  €                 25.000  €                25.000
Victoria Friendly Montessori  €            125.000  €            190.181  €               160.000  €              140.000
Incidentele kosten  €                2.000  €                   591  €                   2.000  €                  2.000
Advieswerk  €              32.000  €              33.637  €                 35.000  €                35.000
Beheerskosten  €                8.000  €                6.315  €                   7.000  €                  7.000
 €            472.000  €            580.742  €               499.000  €              449.000
De hoger dan begrote uitgaven voor Victoria Friendly Montessori in 2018 worden veroozaakt door de vooruitbetaling
bijdrage 25.000 voor 2019 in 2018, een extra bijdrage van donor 15.000 voor de bouw van toiletten in scholen en extra bijdragen
voor silos, watertanks en schoolmeubelen 12.500 Euro.