Jaarverslag 2010

Oosterhout, 29 augustus 2011

 Jaarverslag Stichting Imani 2010 en begroting 2011-2012

 1. Imani

De totale ondersteuning in 2010 aan Imani via Stichting Imani bedroeg 116.860 Euro.

Naast de ondersteuning aan algemene kosten zoals eten, drinken, medicijnen, schoolkosten etc. hebben we bijgedragen aan de accountantskosten voor de jaarrekening, watertonnen voor de opvang van regenwater en onkosten voor de Nederlandse bouwploeg die hebben geholpen bij de afbouw van het Jaantje van Arkel gebouw in Imani B.

De zorgen over de financiering van Imani nemen langzaam af.

Het aantal kinderen dat geadopteerd worden en de pleegzorg ingaan is in 2010 ruim gestegen.

Imani is in 2010 vijf maal bezocht: de resultaten van Imani zijn goed, de kinderen maken het goed en de tehuizen zien er goed en verzorgd uit.

Punt van zorg blijft het personeelsbeleid.

2. Seed Trust

In 2010 heeft Stichting Imani aan Seed Trust voor het tweede jaar 10.000 Euro gegeven om het bedrijf SEED Trust te ontwikkelen.

Het gaat uitstekend met SEED Trust het bedrijf dat onder andere kredieten verschaft aan moeders in problemen die een relatie hebben met de Imani kindertehuizen.

Voor de microkredietactiviteiten voor vrouwen heeft SEED beschikking gekregen over een loanfund en jaarlijks krijgt SEED van stichting Quack een bijdrage om de vrouwen te scholen en te begeleiden. De drie jarige ondersteuning met 10.000 Euro per jaar aan SEED Trust via Stichting Imani kan zoals het er nu uitziet vanaf 2012 worden afgebouwd.

 3. Wajibu Wetu

In 2010 ontving het Wajibu Wetu kindertehuis 8.790 Euro. Hiervan is 1.000 een gift specifiek voor Wajibu Wetu, 2.790 Euro is ingezameld voor een vakantie van al de kinderen naar Mombasa en 5.000 Euro is de jaarlijkse reguliere ondersteuning van Stichting Imani aan Wajibu Wetu.

Het gaat goed met de 36 kinderen van Wajibu Wetu die bijzonder hebben genoten van de vakantie in Mombasa.

4. Fondswerving in 2010

In 2010 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 119.649 Euro.

11.000 Euro waren giften voor de ontwikkeling van SEED Trust en 8.790 Euro waren bestemd voor Wajibu Wetu.

Het benefiet met de Lama´s in 2010 leverde 33.289 Euro op.

5. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is gedurende 2010 diverse malen geactualiseerd.

In 2010 is in december de zesde nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2010 een bedankbriefje voor hun giften.

 6. Financieel verslag

Inkomsten in 2010

Totaal 128.637 € waarvan 93.859 € aan algemene giften, 33.289 € via het benefiet van de Lama’s en 1.488 € aan rente.

Uitgaven in 2010

Totaal 144.874 € waarvan 136.650 € aan de projecten Imani, SEED trust en Wajibu Wetu en 8.224 € aan beheerskosten. De beheerskosten van de stichting worden betaald uit bijdragen van de bestuursleden.

Banksaldo

Het banksaldo daalde hierdoor met 16.237 € van 121.387 € per 31-12-2009 naar 105.150 € per 31-12-2010 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Seed in 2011.

Begroting 2011-2012 

 

Stichting Imani begroting 
2011 2012
Inkomsten
Fondswerving  € 100.000  € 100.000
Rente inkomsten  €     1.500  €     1.500
 Totaal  € 101.500  € 101.500
Projectuitgaven
Imani  €  80.000  €  85.000
SEED  €  10.000  €    5.000
Wajibu Wetu  €    9.000  €    9.000
Beheerskosten  €    2.500  €    2.500
 Totaal  € 101.500  € 101.500