jaarverslag 2013

Nairobi, april 2014

 Jaarverslag Stichting Imani 2013

1. Stichting Imani

Per 1 juli 2013 is de heer Harrie Oostrom afgetreden als bestuurslid en benoemd als directeur van stichting Imani. Vanuit Nairobi verzorgt de directeur advieswerkzaamheden en fondswervingsactiviteiten voor Imani Rehabilitation Agency, Wajibu Wetu, SEED Trust en mogelijke nieuwe partners in Kenia.

2. Imani Rehabilitation Agency

De totale ondersteuning in 2013 aan Imani via Stichting Imani bedroeg 274.246 Euro (dit is exclusief de ondersteuning voor Imani via de rekening van Stichting Parkingboys 12.500 Euro). De totale bijdrage is opgebouwd uit ondersteuning van de lopende kosten van Imani, bijdrage voor diverse gebouwen, bijdrage voor capacitietsopbouw en diverse kleinere bijdragen voor autobanden, babybedjes en een operatie.

Met ondersteuning van Stichting Imani zijn in 2013 een familiehuis gebouwd in Imani B, is er een dininghall gebouwd in Imani Malindi en is het huis in Imani Ngong gerenoveerd.

Het gaat prima met Imani Rehabilitation Agency. De 7 centra krijgen duidelijker vorm en specialiseren zich in hun ondersteuning van hun specifieke doelgroep. Als voorbeeld ontwikkelt Imani Ngong, die misbruikte kinderen en kinderen wiens ouders in de gevangenis zitten, onder leiding van Tabitha zich indrukwekkend. Ook Imani Malindi onderleiding van Robert Rapurto doet het goed.

3. Seed Trust

In 2013 heeft Stichting Imani, wederom aan Seed Trust, 5.000 Euro gegeven om het bedrijf SEED Trust te ontwikkelen.

Het gaat goed met SEED Trust het bedrijf dat onder andere kredieten verschaft aan moeders in problemen die een relatie hebben met de Imani kindertehuizen. Een donor van SEED Trust heeft zijn bijdrage aan het kredietprogramma van 10.000 Euro teruggebracht naar 7.500 Euro.

Door gezondheidsproblemen van de partner van de directrice van SEED Trust is er vermogen aan het bedrijf ontrokken om de doktersrekeningen van de partner te betalen

4. Wajibu Wetu

In 2013 ontving het Wajibu Wetu kindertehuis 8.040 Euro. Hiervan is 3.040 Euro is ingezameld voor een vakantie van al de kinderen naar Mombasa en 5.000 Euro is de jaarlijkse reguliere ondersteuning van Stichting Imani aan Wajibu Wetu. De bouwwerkzaamheden op het gekochte stuk land in Athi River waarop Wajibu Wetu zich gaat vestigen zijn eind 2013 begonnen. Een Duitse donor heeft hiervoor 240.000 Euro toegezegd.

Het lijkt erop dat Wajibu Wetu vanaf 2015 zonder de bijdrage van Stichting Imani verder kan. Het advieswerk aan Wajibu Wetu zal nog enkel jaren kunnen worden voortgezet.

5. Fondswerving in 2013

In 2013 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 109.031 Euro voor running costs. Daarnaast zijn er donorbijdragen ontvangen van diverse donors: 50.000 Euro voor gebouwen, 50.000 Euro voor schoolfees, 20.000 Euro voor de Dining Hall in Malindi en 10.000 Euro voor capacity building. En aan rente inkomsten kwam 1.962 Euro binnen.

Het laatste benefiet van de Night of Comedy leverde een opbrengst op van 14.750 Euro.

6. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is in 2013 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2013 is de negende nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2013 een bedankbriefje voor hun giften.

7. Financieel verslag

Inkomsten in 2013

Totaal 253.781 € aan algemene giften en 1.962 € aan rente.

Uitgaven in 2013

Totaal 322.903 € waarvan 287.287 € aan de projecten Imani, SEED trust en Wajibu Wetu, 10.250 € aan incidentele steun, 11.657 € aan advieswerk kosten en 13.709 € aan beheers- , reis- en verblijfskosten. De beheers-, reis- en verblijfskosten worden betaald uit bijdrage van de bestuursleden.

Banksaldo

Het banksaldo daalde hierdoor met 67.159 € van 168.921 € per 31-12-2012 naar 101.762 € per 31-12-2013 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Seed in 2014.

Stichting Imani begroting 
Realisatie 2012 Begroting 2013 Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015
Inkomsten
Fondswerving             252.541             220.000             253.781             390.000             300.000
Rente inkomsten                     525                  2.700                 1.962                 2.000                  2.000
            253.066             222.700             255.743             392.000             302.000
Projectuitgaven
Imani explotatiekosten             129.556             140.000             137.887             145.000             150.000
Imani investeringen               37.500                80.000             136.360             135.000             130.000
SEED                 5.000                  5.000                 5.000               10.000                          
Wajibu Wetu               13.220                  9.000                 8.040                 8.500                          
Victoria Friendly                                                                                           15.000                10.000
Incidentele kosten                 5.250                  6.500               10.250                 3.750                          
Advieswerk                                                                  11.657               25.000                25.000
Beheerskosten               19.465                20.000               13.710                 8.000                  8.000
           209.991              260.500             322.904              350.250              323.000