Jaarverslag 2014

Nairobi, maart 2015

Jaarverslag Stichting Imani 2014

 1. Imani Rehabilitation Agency

De operationele kosten van Imani in 2014 waren rond de 350.000 Euro. Hieraan heeft stichting Imani een bijdrage geleverd van in totaal 100.000 Euro. Andere grote donoren voor de operationele kosten aan Imani waren in 2014 FEMI, de Quack foundation, Coroos, Liliana fonds, Night of Comedy, een anonieme donor voor de schoolkosten etc.

De 85 medewerkers van Imani kregen gezamelijk 120.000 Euro aan salaris. De uitgave voor het medische programma in Imani, waar 5% van de kinderen HIV infected zijn en 5% gehandicapt, kwam uit op 25 duizend Euro en het onderwijsprogramma op 50 duizend euro.

243 kinderen gingen in 2014 naar 36 scholen van basis school tot en met de universiteit.

In de 7 vestigingen van Imani zaten op 31 december 2014 in totaal 344 kinderen, 203 jongens en 141 meisjes. Gedurende 2014 zijn er in totaal 98 nieuwe kinderen bijgekomen en in 2014 zijn er in totaal 27 kinderen lokaal geadopteerd, zijn er 35 kinderen herenigd met hun ouders of familie, 7 kinderen zijn in de pleegzorg gegaan en zijn er 9 kinderen overleden.

Imani werkt samen met het Liliana fonds en eind 2014 zijn de eerste gesprekken begonnen over een samenwerking met SOS.

De advieswerkzaamheden aan Imani hebben in 2014 bestonden uit o.a. trainingen aan managers, ondersteuning bij opstellen jaarrekening, overleg en advies aan directie en ondersteuning van de resource manager.

Zie ook jaarverslag Imani Rehabiltation Agency 2014.

 

2. Victoria Friendly Montessori

In 2014 is de ondersteuning van Victoria Friendly Montessori op Rusinga Island gestart. 90 ouderloze kinderen ontvingen gratis onderwijs en twee maaltijden per dag. Stichting Imani heeft Victoria Friendly ondersteund bij de aankoop van het land, de schutting en de poort.

In het laatste kwartaal zijn voor het eerst salarissen betaald en kregen de kinderen een voedselpakket mee tijdens de kerstvakantie.

In 2014 zijn twee donoren bereid gevonden om voor in totaal 75.000 Euro de bouw van de school te financieren.

Voor de operationele kosten heeft FEMI toegezegd om jaarlijks 7.500 Euro bij te dragen aan het totale budget van 20.000 Euro per jaar voor voedsel en salarissen.

 

3. Seed Trust

In 2014 heeft Stichting Imani aan Seed Trust 10.400 Euro gegeven om het bedrijf Seed Trust in stand te houden. De extra ondersteuningsteun van 5.400 Euro is gedaan omdat de ziekte van de man van de directrice van Seed Trust en zijn overlijden, ten koste ging van het bedrijf SEED Trust.

 

4. Wajibu Wetu

In 2014 is het tot een breuk gekomen tussen de Duitse hoofdsponsor en Wajibu Wetu. De Duitse donor besloot om de jaarlijkse ondersteuning aan Wajibu Wetu van 65.000 Euro per jaar per juni 2014 stop te zetten. Alleen de ondersteuning van de onderwijskosten beloofde de Duitse donor voortzetten.

Hierdoor is Wajibu Wetu in ernstige problemen geraakt. Stichting Imani heeft besloten met de hulp van een donor om Wajibu Wetu de komende vijf jaar extra te ondersteunen. In 2014 is een extra donatie gedaan van 10.000 Euro boven de normale steun van 5.000 Euro voor de jaarlijkse donatie en 3.500 Euro als gift voor een vakantie naar Mombasa. Van 2015 tot en met 2019 zal stichting Imani ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van 25.000 Euro.

Wajibu Wetu zou met ondersteuning van de Duitse donor verhuizen naar de nieuw aangekochte grond in Athi river. Hierop zou de Duitse donor gebouwen neerzetten. De bouw is niet doorgegaan.

Met hulp van de Nederlander Rob de Jong van de UN wordt er nu een gebouw neergezet voor de huisvesting van de Wajibu Wetu familie. Hiervoor werft hij middelen bij het publiek. De donaties, voor een totaal bedrag van 9064 Euro, die hiervoor via Stichting Imani binnenkwamen zijn voor dit doel naar hem overgemaakt.

 

5. Fondswerving in 2014

In 2014 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 472.877 Euro. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: 50.000 Euro voor bijdrage aan de scholingskosten in Imani, 25.000 Euro voor de bouw van de dormitory in Ngong, 20.000 voor generatoren in Imani B en Malindi en 10.000 Euro voor capacity building.

Het benefiet van de Night of Comedy leverde in 2014 een opbrengst op van 2588,16 Euro op.

En aan rente inkomsten kwam 1.906 Euro binnen.

Totaal 472.877,65 Euro. Dit is forse stijging van meer dan 217.000 Euro t.o.v. 2013. Dit is te verklaren door de nieuwe schenkingen van 5 broers uit de familie V. voor in totaal 42.000 Euro, de donatie van 50.000 Euro van een anonieme Zwitserse donor, en de donaties in 2013 voor een nieuwe minibus voor Imani A 30.000 Euro, nieuwe generatoren 20.000 Euro en de bouw van de Dormitory in Imani Ngong 72.000 Euro.

In december 2014 zegden nieuwe donoren toe om Imani de komende jaren te steunen. Een schenker heeft zich vastgelegd met een donatie voor 5 jaar met een jaarlijkse ondersteuning van 12.500 Euro en Net4kids gaat Imani in 2015 ondersteunen met 52.000 Euro met de optie voor meerjarige ondersteuning.

 

6. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is in 2014 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2014 is de tiende nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2014 een bedankbriefje voor hun giften.

 

7. Financieel verslag

Inkomsten in 2014

Totaal 470.971 € aan algemene giften en 1.906 € aan rente.

 Uitgaven in 2014

Totaal 403.976 € waarvan 365.213 € aan de projecten Imani, SEED trust, Victoria Friendly Montessori en Wajibu Wetu, 3.750 € aan incidentele steun, 27.923 € aan advieswerk kosten en 7.090 € aan beheers- , reis- en verblijfskosten.

Banksaldo

Het banksaldo steeg hierdoor met 68.901 € van 101.762 € per 31-12-2013 naar 170.664 € per 31-12-2014 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu, Victoria Friendly Montessori en Seed in 2015.

 

Begroting Stichting Imani 2015-2016
Begroting 2014 Realisatie 2014 Begroting 2015 Begroting 2016
Inkomsten
Fondswerving  €           390.000  €            470.971  €           350.000  €           350.000
Rente inkomsten  €              2.000  €               1.906  €              1.000  €              1.000
 €           392.000  €            472.877  €           351.000  €           351.000
Projectuitgaven
Imani explotatie kosten  €           145.000  €            174.621  €           175.000  €           175.000
Imani investeringen  €           135.000  €            140.222  €             75.000  €              75.000
SEED  €             10.000  €              10.400  €              5.000  €                5.000
Wajibu Wetu  €              8.500  €              27.564  €            25.000  €              25.000
Victoria Friendly  €             15.000  €              12.406  €             50.000  €              50.000
Incidentele kosten  €              3.750  €               3.750  €              3.000  €                3.000
Advieswerk  €             25.000  €             27.923  €             30.000  €              30.000
Beheerskosten  €               8.000  €               7.090  €             10.000  €              10.000
 €           350.250  €            403.976  €           373.000  €           373.000