Jaarverslag 2015

 

Nairobi, maart 2016

Jaarverslag Stichting Imani 2015

 1. Imani Rehabilitation Agency

Imani Rehabilitation heeft een succesvol jaar achter de rug. Begonnen met 344 kinderen verdeeld over 7 centra. Gedurende het jaar zijn er 51 nieuwe kinderen bij Imani binnengekomen.  Maar dankzij 31 adopties en 54 rehabilitaties en helaas 2 sterfgevallen is het aantal kinderen in de 7 centra gedaald naar 308 kinderen op 31 december 2015.

Meer dan 250 kinderen zijn naar school gegaan waar zij boven gemiddeld hebben gepresteerd.

The Imani boerderijen dragen steeds meer bij aan de voeding van de kinderen, de lokale bijdragen zijn gestegen.

In 2015 zijn nieuwe rioleringen en een nieuwe speelplaats aangelegd in Imani B, ook zijn nieuwe generatoren aangelegd in Malindi en Imani A. Vloeren in slaapzalen zijn betegeld en het tweede familiehuis in Imani B is geopend.

Projecten 2,3 en 4 zijn projecten waarvoor Stichting Imani adviseur is en die worden gefinancierd door andere donoren zoals de Koornzaayer Foundation, FEMI, Stichting Quack en anonieme donoren.

2. Victoria Friendly Montessori

In 2015 is op Rusinga Island, op de schoolcompound van Victoria Friendly Montessori, schoon en veilig drinkwater aangelegd. De bouw aan de school is in december begonnen met de aanleg van de eerste 7 klaslokalen. De school wordt gefinancierd door de Koornzaayer Foundation samen met anonieme donoren van Stichting Imani.

Victoria Friendly vangt inmiddels meer dan 140 ouderloze kinderen op. Zij krijgen onderwijs en twee maaltijden per dag.

De laatste maanden is een onderzoek gedaan naar de situatie op Rusinga Island. Op het eiland wonen rond de 25.000 mensen, waarvan 11.000 kinderen die naar school zouden moeten gaan. Bijna 4.000 kinderen hiervan gaan niet naar school en zijn bloot gesteld aan kindermisbruik en uitbuiting.

3. Seed Trust

In 2015 heeft SEED een moeilijk financieel jaar achter de rug. Het werkkapitaal van SEED was geslonken door de privé opnamen voor de medische kosten en overlijden van de echtgenote van Eunice Onyango in 2014. Ook namen de werkzaamheden van SEED voor het Yente programma af.

SEED Trust raakt in 2016 een van haar grote programma onderdelen, de werkzaamheden voor Yente, kwijt, met als gevolg minder inkomsten. SEED Trust heeft ter compensatie hiervoor extra kapitaal aangetrokken om meer te kunnen handelen in overheidstenders. Daarnaast is  Seed Trust is op zoek naar extra kapitaal voor zijn kredietprogramma.

 4. Wajibu Wetu

2015 is voor Wajibu Wetu een enorm zwaar jaar geweest. Het terugtrekken van de Duitse donor in 2014 woog zwaar op de begroting van Wajibu Wetu. Van een begroting van 73.000 Euro in 2013 naar een halvering van de begroting in 2015. Daarnaast vroeg de aanbouw van het nieuwe Wajibu Wetu in Tati river veel energie en tijd van de directie van Wajibu Wetu.

In 2015 is met de ondersteuning van Iwan Oostrom het nieuwe strategisch plan 2015-2020 geschreven. Een anonieme donor van Stichting Imani heeft zich voor vijf jaar vast gelegd om Wajibu Wetu te ondersteunen met jaarlijks 25.000 Euro begrotingssteun.

5. Fondswerving in 2015

In 2015 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 441.574 Euro. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: voor 251.580 giften voor Imani Rehabilitation Agency, het benefiet van de Night of Comedy leverde in 2015 een opbrengst op van 27.744 Euro op. Giften voor een bedrag van 27.644 Euro kwamen binnen voor  Wajibu Wetu, 72.106 Euro voor Victoria Friendly en 62.500 Euro aan algemene donaties.

En aan rente inkomsten kwam 1.289 Euro binnen.

6. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is in 2015 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2015 is de elfde nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2015 een bedankbriefje voor hun giften.

7. Financieel verslag

Inkomsten in 2015

Totaal 441.574 € aan algemene giften en 1.289 € aan rente.

Uitgaven in 2015

Totaal 442.323 € waarvan 260.458 € aan het project Imani, 2.486 € aan SEED trust, 102.394 € aan Victoria Friendly Montessori en 39.394 € aan Wajibu Wetu, 2.605 € aan incidentele steun, 27.012 € aan advieswerk kosten voor Imani en 7.974 € aan beheers- , reis- en verblijfskosten.

Banksaldo

Het banksaldo steeg hierdoor met 540 € van 170.664 € per 31-12-2014 naar 171.204 € per 31-12-2015 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu, Victoria Friendly Montessori en Seed in 2016.

Begroting Stichting Imani 2016-2017
  Begroting 2015 Realisatie 2015 Begroting 2016 Begroting 2017
Inkomsten      
Fondswerving  €           350.000  €            441.575  €           350.000  €           350.000
Rente inkomsten  €                1.000  €                1.289  €                1.000  €                1.000
 €           351.000  €            442.864  €           351.000  €           351.000
Projectuitgaven
Imani explotatiekosten  €           175.000  €            213.396  €           163.000  €           163.000
Imani investeringen  €              75.000  €              47.063  €              50.000  €              50.000
SEED  €                5.000  €                2.486  €                5.000  €                5.000
Wajibu Wetu  €              25.000  €              39.394  €              30.000  €              30.000
Victoria Friendly  €              50.000  €            102.395  €              60.000  €              60.000
Incidentele kosten  €                3.000  €                2.605  €                3.000  €                3.000
Advieswerk  €              30.000  €              27.012  €              30.000  €              30.000
Beheerskosten  €              10.000  €                7.974  €              10.000  €              10.000
 €           373.000  €            442.324  €           351.000  €           351.000