Jaarverslag 2016

Nairobi, 3 april  2016

Jaarverslag Stichting Imani 2016

1.Imani Rehabilitation Agency

Gedurende het jaar 2016 zijn er 69 nieuwe kinderen bij Imani binnengekomen.  Maar dankzij 36 adopties en 34 rehabilitaties en helaas 2 sterfgevallen is het aantal kinderen in de 7 centra gedaald naar 304 kinderen op 31 december 2016. (Van 344 in 2015, naar 307 in 2016 naar 304 per 1 januari 2017) 252 kinderen zijn naar school gegaan waar zij boven gemiddeld hebben gepresteerd.

In 2016  zijn twee nieuwe familie units in Imani B gebouwd, is in het babyhuis de toilettengroep uitgebreid en verbeterd. In Imani Ngong,  is  het overstromen van de compound opgelost met de aanleg van rioleringen en bestrating. Twee slaapzalen in Imani b zijn betegeld en in Imani Ngong is het kippenhok en de brandhout opslag vernieuwd. En er is een nieuwe Pick up aangeschaft voor Imani Malindi.

 Activiteiten in en met de gemeenschap: In het Imani Mtoto centrum in Kibera worden ouders getraind in goed ouderschap. In Nairobi, is Imani initiator en deelnemer in het schoonmaken van de wijken rondom Imani A en B. Met het project: the Food basket is Imani actief in de preventie van het achterlaten van baby’s. Arme moeders worden ondersteund.

 Problemen in 2016: In Malindi is Imani afgesloten van het waterleidingnet i.v.m. een openstaande rekening waar Imani niet mee akkoord is. Imani is afhankelijk van zijn eigen waterput. Maar het water uit de eigen put heeft een te hoog fluoride gehalte.In de boerderijen van Imani wordt verlies gemaakt op het houden van de kippen

Zie ook jaarverslag en jaarrekening Imani Rehabilitation Agency 2016.

Projecten 2,3 en 4 zijn projecten waarvoor Stichting Imani adviseur is en die vooral worden gefinancierd door andere donoren zoals de Koornzaayer Foundation, FEMI, Stichting Quack en andere en anonieme donoren.

  1. Victoria Friendly Montessori

In 2016 is een Base Line Survey onderzoek gedaan onder de bevolking van Rusinga Island. In 2016 zijn op Rusinga Island, op de schoolcompound van Victoria Friendly Montessori, de eerste 7 klaslokalen afgebouwd. Victoria Friendly Montessori vangt per 1 januari 2017 inmiddels 207 ouderloze kinderen op. Zij krijgen onderwijs en middels het voedselprogramma twee maaltijden per dag. In 2016 is een aanvang genomen met een gezondheidsprogramma voor en met de gemeenschap. Hierbij zijn 6 dorpen betrokken met 108 huishoudens.

Twee sociaal werkers zijn begonnen met sociaal werk in de gemeenschap. Verontrustend is het hoge aantal gevallen van kindermisbruik in de dorpen. De gemeenschap kan schoon drinkwater bij de school kopen voor 5 Keniaanse Shillings per 20 liter water. De gemeenschap en de kinderen krijgen onderricht in goede sanitaire voorzieningen  en hygiëne.

  1. Seed Trust

In 2016 heeft SEED trust geen financiële ondersteuning nodig gehad van stichting Imani. SEED trust heeft naast de uitvoering van het schoolkidsproject van Stichting Parking Boys Nairobi genoeg inkomen genererende activiteiten om zelfstandig te functioneren.

4.  Wajibu Wetu

Het project Wajibu Wetu is na de verhuizing naar Athi River in rustiger vaarwater gekomen in 2016. Zorgen zijn er over de activiteiten die eigen inkomen moeten gaan genereren voor Wajibu Wetu. Ook de verslaglegging van Wajibu Wetu is niet op order.

  1. Fondswerving in 2016

In 2016 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 632.882 Euro. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: voor 367.407 giften voor Imani Rehabilitation Agency, het benefiet van de Night of Comedy leverde in 2016 een opbrengst op van 6.784 Euro op. Giften voor een bedrag van 33.425 Euro kwamen binnen voor  Wajibu Wetu, 164.416 Euro voor Victoria Friendly en 60.850 Euro aan algemene donaties.

En aan rente inkomsten kwam 729 Euro binnen.

  1. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is in 2016 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2016 is de twaalfde nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2016 een bedankbriefje voor hun giften.

  1. Financieel verslag

Inkomsten in 2016

Totaal 632.882 € aan algemene giften en 729 € aan rente.

Uitgaven in 2016

Totaal 611.349 € waarvan 358.541 € aan het project Imani, 176.505 € aan Victoria Friendly Montessori en 37.965 € aan Wajibu Wetu, 621 € aan incidentele steun, 29.045 € aan advieswerk kosten en 8.672 € aan beheers- , reis- en verblijfskosten.

Banksaldo

Het banksaldo steeg hierdoor met 21.553 € van 171.204 € per 31-12-2015 naar 193.465 € per 31-12-2016 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Victoria Friendly Montessori in 2017.

Begroting Stichting Imani 2017-2018
Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Inkomsten
Fondswerving  €           350.000  €            632.882  €           550.000  €           475.000
Rente inkomsten  €                1.000  €                    729  €                    500  €                    500
 Totaal inkomsten  €           351.000  €            633.611  €           550.500  €           475.500
Projectuitgaven
Imani explotatiekosten  €           163.000  €            321.314  €           250.000  €           250.000
Imani investeringen  €              50.000  €              37.227  €              50.000  €              50.000
SEED  €                5.000  €                         –  €                         –  €                         –
Wajibu Wetu  €              30.000  €              37.965  €              30.000  €              30.000
Victoria Friendly Montessori  €              60.000  €            176.505  €           175.000  €           100.000
Incidentele kosten  €                3.000  €                    622  €                3.000  €                3.000
Advieswerk  €              30.000  €              29.045  €              32.000  €              32.000
Beheerskosten  €              10.000  €                8.672  €              12.000  €              12.000
 Totale uitgaven  €           351.000  €            611.350  €           552.000  €           477.000