Gezocht sinterklazen voor groep 5 Victoria Friendly Montessori

Lieve vrienden,

Daar ben ik weer, met een verzoek om hulp.

Sinds drie jaar is Stichting Imani actief op het Eiland Rusinga in Lake Victoria waar 75% van de bevolking nog onder de armoedegrens leeft en 4.000 kinderen niet naar school gaan. Veel van deze kinderen hebben geen ouders meer, die zijn gestorven door een aidsepidemie waarbij 58% van de volwassenen zijn overleden.

Veel van deze kinderen hebben te kort aan voedsel en veel meisjes worden misbruikt in ruil voor voedsel.

Stichting Imani steunt de Victoria Friendly Montessori school waar deze kinderen gratis naar toe kunnen en waar ze twee maaltijden per dag krijgen. De bouw van de school wordt betaald door de Koornzaayer Foundation. Inmiddels is de school klaar voor 6 klassen: 2 jaar kleuterschool en groep 1 tot en met 4.
Bij een vorige actie hebben we geld ingezameld voor het meubilair voor deze 6 klassen en hebben we de boeken kunnen kopen door een gift van een lief familielid.

Per 1 januari 2018 begint groep 5 en deze klas heeft nog geen meubilair, schoolborden en schoolboeken.

Voor meubilair hebben we in totaal 2.600 Euro nodig en voor schoolboeken ongeveer 70 Euro per kind. De stoeltjes kosten 25 Euro per stuk en de tafeltjes 30 Euro per stuk. Daarnaast nog voor 950 Euro schoolborden en lerarenbureaus.

Voor hoeveel kinderen wil je sinterklaas spelen?

Graag uw bijdrage storten op stichting Imani NL44 ABNA 0437 4330 05

Mocht deze actie meer geld opleveren dan 4.700 Euro dan is dat geen probleem, dan kunnen we vast het meubilair voor groep 6 en/of 7 en/of 8 gaan aanschaffen.

Met heel veel dank,
Harrie Oostrom