Straatkinderen

Straatkinderen zijn kinderen, meestal jonger dan 18 jaar, die leven en/of werken op straat, slachtoffers van extreem moeilijke levensomstandigheden, verlaten, uitgebuit, misbruikt, weggelopen omdat thuis basisvoorzieningen zoals voldoende eten, veilig onderdak, toegang tot onderwijs, basis gezondheidsvoorzieningen en/of liefde ontbreken.

De definitie van een straatkind is moeilijk, want er zijn ook kinderen op straat die nog wel af en toe thuis slapen, maar op straat inkomen voor zichzelf en thuis vergaren door bedelen, krantenverkoop, hulp bij parkeren, oud papier en metaal verzamelen, stelen, sex, drugshandel etc.

Veel van deze kinderen gaan langzaam bij de groep van straatkinderen behoren die de banden met hun familie verbreken

Er is ook een groep kinderen in de sloppenwijken die niet naar school gaat en steeds vaker op straat verblijft en zodoende langzaam met het straatleven in contact komt.

Het zelfrespect van straatkinderen is geheel verdwenen. Een vader kennen de meeste kinderen niet, hun moeder kon niet voor hen zorgen. Sommigen zijn achtergelaten op straat, anderen zijn weggelopen omdat ze misbruikt werden of omdat ze hun moeder niet meer aan konden zien. Moeders die in de prostitutie zitten om te overleven, moeders die uit frustratie alcoholiste zijn of moeders die het leven gewoon niet meer aankunnen.
Ook worden sommige kinderen door het straatleven aangetrokken. Toeristen geven heel gemakkelijk geld aan jonge kinderen. Meisjes kunnen via prostitutie snel aan geld komen en de klant zegt ook nog eens hoe goed en lief ze zijn. Iets wat ze thuis soms niet horen.

Eenmaal op straat worden de kinderen door politie en middenstand mishandeld en verjaagd. Het grote publiek noemt de kinderen straatvuil. Volwassenen misbruiken de kinderen weer. Hele jonge meisjes komen in de sex-industrie, jongens worden gebruikt als drugskoeriers of als dieven.
Stichting Parking Boys Nairobi helpt deze kinderen en hun moeders. De moeders krijgen een maandvergoeding, zodat ze het kind thuis goed kunnen verzorgen. De Stichting betaalt alle schoolgelden, kleding en schoolspullen van de kinderen. Bij ziekten betaalt de Stichting alle dokterskosten en medicijnenStichting Parking Boys Nairobi zie www.parkingboys.nl helpt deze kinderen en hun moeders. De moeders krijgen een maandvergoeding, zodat ze het kind thuis goed kunnen verzorgen. De Stichting betaalt alle schoolgelden, kleding en schoolspullen van de kinderen. Bij ziekten betaalt de Stichting alle dokterskosten en medicijnen.

Met andere woorden: De Stichting helpt de moeder om het kind te voorzien in hetgeen voortvloeit uit de basisrechten van het kind. Goed en genoeg voedsel, gezondheidszorg, onderwijs. Via ondersteuning en begeleiding helpt de Stichting de moeders om hun kinderen lief te hebben en te verzorgen. Doordat de kinderen goed presteren op school stijgt de waardering voor het kind. De moeder krijgt via het kind weer meer hoop op een betere toekomst. Het kind krijgt weer meer waardering voor de moeder wanneer zij het kind in zijn basisbehoefte kan voorzien.