Jaarverslag en financieel verslag 2020 en begroting 2021 en 2022

Oosterhout, 3 mei 2021

 Jaarverslag Stichting Imani 2020

1.Imani Rehabilitation Agency

Door de COVID-maatregelen in Kenia zijn de scholen 9 maanden gesloten geweest. Als gevolg zijn de kinderen van Imani bijna het gehele jaar binnen in de opvanghuizen gebleven. 

Met extra ondersteuning van de donor  FEMI zijn leraren ingehuurd om binnen Imani les te geven. Per januari 2021 zijn alle scholen weer opengegaan in Kenia.

Het aantal nieuwe kinderen die in Imani zijn opgevangen in 2020 is beperkt gebleven tot 29. Helaas zijn in 2020, door het sluiten van de rechtbanken, adopties in Kenia stil komen te liggen. Op dit moment staan 20 kinderen op de nominatie om te worden geadopteerd. 

Een ander gevolg van de COVID-crisis is dat de lokale financiële ondersteuning in 2020 flink lager is uitgevallen dan begroot. Imani heeft dit gecompenseerd door te bezuinigen op personeel. Doordat kinderen niet naar school konden hebben ze meegeholpen in alle werk in de verschillende opvanghuizen. 

Meer informatie is te vinden in jaarverslag en jaarrekening Imani Rehabilitation Agency 2020. 

2. Victoria Friendly Montessori

De COVID-maatregelen in 2020 in Kenya hebben een negatieve ontwikkeling gehad op de uitvoering van diverse projecten van VFM. Een avondklok, verbod op samenkomst en de scholen 9 maanden gesloten. De geldstroom uit de steden droogden op een aantal mensen kwam terug naar Rusinga met als gevolg nog meer monden te voeden. Met behulp van voedselprogramma’s gesteund door FEMI, de Koornzaayer Foundation, stichting Imani, Stichting ZIJN en Wilde Ganzen werden de ergst getroffen families geholpen.

Het waterniveau in Lake Victoria is het afgelopen jaar door vele regens flink gestegen. Met als gevolg dat veel vruchtbaar land aan de kust van Rusinga onder water gelopen is en dat de nijlpaarden hogerop gelegen oogsten hebben vernietigd.

De economie in Kenya is naast de coronacrisis ook getroffen door een schuldencrisis van de Keniaanse regering. Met als gevolg dat er minder geld in omloop is. Dit heeft een negatieve impact op de diverse bedrijfjes op Rusinga.

Een positieve ontwikkeling in 2020 is dat door alle moeilijkheden en het tekort aan voedsel, de bewoners van Rusinga het belang ontdekt hebben van eigen productie van voedsel. Met hulp van VFM in de vorm van bijdragen in training en advies, hekwerk, plantjes etc. Is de eigen voedselproductie, kitchen farming, enorm toegenomen.  

Gedetailleerde informatie is te vinden in jaarverslag en audit VFM 2020 

3. Wajibu Wetu

In 2020 is de ondersteuning vanuit Stichting Imani aan Wajibu Wetu verminderd van 25.000 per jaar naar 15.000 Euro. Wajibu Wetu zou deze vermindering moeten compenseren met meer opbrengsten uit eigen tuin, huuropbrengsten en minder uitgaven doordat het aantal kinderen zou verminderen. Wajibu Wetu is hierin niet geslaagd. De eigen voedselproductie viel tegen door een tekort aan regen en het ontbreken van een watervoorziening. De huisjes zijn niet verhuurd door het ontbreken van toiletten en een douche. In plaats van een stop op nieuwe kinderen zijn er toch nog een aantal nieuwe kinderen aangenomen. In 2021 zullen een aantal rigoureuze veranderingen moeten plaats vinden anders zal Wajibu Wetu het financieel niet kunnen redden. 

Meer informatie is te vinden in het (te positieve) jaarverslag en audit Wajibu Wetu 2020

4. Fondswerving in 2020

In 2020 ontving Stichting Imani giften en rente voor een bedrag van 510.001 Euro. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: voor 299.122 giften voor Imani Rehabilitation Agency. Giften voor een bedrag van 28.310 Euro kwamen binnen voor Wajibu Wetu, 147.530 Euro voor Victoria Friendly en 35.000 Euro aan algemene donaties.

Aan rente-inkomsten kwam 38 Euro binnen.

5. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nlis in 2020 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2020 is de 16eImani nieuwsbrief verschenen.

6. Financieel verslag

Inkomsten in 2020

Totaal 519.023 € aan algemene giften en rente.

Uitgaven in 2020

Totaal 531.079 € waarvan 282.733 € aan het project Imani, 188.439 € aan Victoria Friendly Montessori en 14.209 € aan Wajibu Wetu, 1.198 € aan incidentele steun, 34,600 € aan advieswerk kosten, 7.917 aan een belastingcorrectie en 1.943 € aan beheers-, reis- en verblijfskosten.

Banksaldo

Het banksaldo daalde hierdoor met 12.056 € van 186.774 € per 31-12-2019 naar 174.718 € per 31-12-2020 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Victoria Friendly Montessori in 2021.

 begroting 2020werkelijk 2020Begroting 2021 Begroting 2022 
Inkomsten  
Fondswerving €         450.000  €       519.023  €         450.000  €          420.000 
Projectuitgaven   
Imani explotatiekosten €         242.500  €       282.733  €         242.500  €          227.500 
Imani investeringen €            10.000  €                         –  €            10.000  €             10.000 
Wajibu Wetu €            15.000  €          14.209  €            15.000  €             10.000 
Victoria Friendly  €         140.000  €       188.439  €         140.000  €          130.000 
Incidentele kosten €               1.500  €             1.198  €               1.500  €                1.500 
Advieswerk €            35.000  €          42.517  €            35.000  €             35.000 
Beheerskosten €               6.000  €             1.943  €               6.000  €                6.000 
 Totale uitgaven €         450.000  €       531.039  €         450.000  €          420.000 
De werkelijke Inkomsten en uitgaven in 2020 zijn hoger doordat in dit Corona jaar er   
noodhulp is gegeven aan Imani Rehabiltation Agency en Victoria Friendly Montessori.