Jaarverslag en financieel verslag 2022 en begroting 2023 en 2024

Oosterhout, 25 april 2023

1. Imani Rehabilitation Agency

Met de opvang van achtergelaten kinderen door Imani Rehabilitation Agency gaat het prima in 2022. De trend dat er steeds minder kinderen worden achtergelaten zet zich ook in 2022 door, ondanks de moeilijkheden waarin veel Kenianen de laatste jaren zitten. 

Door de hoge inflatie in Kenia, vooral voor voedsel en transportkosten, kwam Imani, eind 2022 in financiële moeilijkheden. Gelukkig hebben twee donoren het tekort bijgelegd. Door goede afspraken en extra fondswerving worden er geen tekorten voorzien in 2023. 

In juli 2022 heeft de Keniaanse regering een nieuwe kinderwet aangenomen waarin de opvang van kinderen de komende 5 jaar drastisch moet gaan veranderen. De gevolgen zijn op dit moment nog steeds onduidelijk. 

Meer informatie is te vinden op de website van stichting Imani en in het jaarverslag Imani Rehabilitation Agency 2022. 

2. Victoria Friendly Montessori

Ook in 2022 heeft Rusinga Island veel last gehad van de droogte. Het heeft tot gevolg dat de moestuintjes op Rusinga maar zeer beperkte oogsten opleverden. Daardoor moesten de inwoners van Rusinga vaak het karig beschikbare voedsel kopen. Dat voedsel is echter heel duur doordat er in Kenia weinig voedsel beschikbaar is en dat de import erg duur is.

Stichting Imani in samenwerking met een aantal donoren draagt bij aan een waterleidingnet dat bijna 10.000 mensen op Rusinga Island van water gaat voorzien. De aanleg van het waterleidingnet is begonnen in september 2022 en zal medio 2023 klaar zijn. De aanleg veroorzaakt op Rusinga een hoopvolle stemming onder de bevolking ondanks de huidige langdurige droogte.

We blijven onder de indruk van het team van VFM. Naast de running van de school, vinden veel projecten plaats. De sociaal werkers zijn betrokken medewerkers met een groot hart voor de doelgroep. 

3. Wajibu Wetu

Het lukt ook in 2022 Wajibu Wetu niet om financieel onafhankelijk te worden. De agrarische opbrengsten stijgen gestaag maar zijn niet voldoende om Wajibu Wetu onafhankelijk te maken. De financiële ondersteuning door stichting Imani blijft daarom nog steeds noodzakelijk. 

De gezondheid en energie van de manager George Kilonzo zijn in 2022 verder afgenomen. Eind 2022 heeft hij daarom besloten om zijn werkzaamheden te beperken. De zoon van George, Mathew heeft inmiddels zijn functie overgenomen en is met zijn vrouw en kind verhuist naar Wajibu Wetu. De eerste resultaten zijn bemoedigend getuige het sterk verbeterde jaarrapport over 2022.  

Meer informatie is te vinden in het jaarverslag Wajibu Wetu 2022.

4. Fondswerving in 2022

In 2022 ontving Stichting Imani giften en rente voor een bedrag van 433.463 Euro. Waaronder donorbijdragen van diverse donors: voor 269.052 giften voor Imani Rehabilitation Agency. Giften voor een bedrag van 1.950 Euro kwamen binnen voor Wajibu Wetu, 84.050 Euro voor Victoria Friendly en 50.000 Euro aan algemene donaties.

5. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is in 2022 vernieuwd en regelmatig geactualiseerd.

In december 2022 is de 18e Imani nieuwsbrief verschenen.

6. Financieel verslag

Inkomsten in 2022

Totaal 433.463 € aan algemene giften en rente.

Uitgaven in 2022

Totaal 449.105 € waarvan 274.512 € aan het project Imani, 80.683 € aan Victoria Friendly Montessori en 11.736 € aan Wajibu Wetu, 1.751 € aan incidentele steun, 34.989 € aan advieswerk kosten en 5.997 € aan beheers-, reis- en verblijfskosten. 

Giften voor de projecten Mappers en SEED betaald door de donor FEMI zijn uitbetaald aan beide projecten.

Vermogen

Het eigen vermogen daalde met 15.642 € van 182.557 € per 31-12-2021 naar 166.934 € per 31-12-2022 bestemd voor Imani, Wajibu Wetu en Victoria Friendly Montessori in 2023.

Begroting Stichting Imani 2022-2024 
 Begroting 2022Werkelijk 2022Begroting 2023 Begroting 2024 
Inkomsten  
Fondswerving €         420.000  €         433.463  €           415.000  €          365.000 
Projectuitgaven   
Imani explotatiekosten €         227.500  €         272.450  €           229.500  €          229.500 
Imani investeringen €            10.000  €               2.062  €              10.000  €             10.000 
Wajibu Wetu €            10.000  €            11.736  €              12.000  €             12.000 
Victoria Friendly Montessori €         130.000  €            80.683  €              80.000  €             80.000 
Incidentele kosten €               1.500  €               1.753  €                 1.500  €                1.500 
Project Mappers en Seed €                           –  €            39.435  €              35.000  €             20.000 
Advieswerk €            35.000  €            34.989  €              40.000  €                5.000 
Beheerskosten €               6.000  €               5.997  €                 7.000  €                7.000 
 Totaal €         420.000  €         449.105  €           415.000  €          365.000