De strengere eisen die de Keniaanse regering aan de opvang van kinderen stelt heeft tot gevolg dat er afgelopen jaar diverse organisaties in Kenia gesloten zijn. De kinderen uit de organisaties die gesloten zijn, zijn verdeelt over andere organisaties. Zo is het aantal kinderen dat intern woont in Imani afgelopen jaar gestegen van 292 kinderen naar 336 kinderen.

De eisen aan personeel en de woonvoorzieningen voor de kinderen brengen extra kosten met zich mee. Door de eisen aan voldoende en gekwalificeerd personeel stijgen de salariskosten. Betere brandvoorzieningen, extra vluchtwegen en betere ventilatie leiden tot hogere kosten.

De stijging van het aantal kinderen, hogere personeelskosten en betere woonvoorzieningen hebben er toe geleid dat de uitgaven van Imani in 2012 ruim zijn gestegen met als gevolg een tekort van 15.000 Euro.

Voorlopig ziet het er ook voor 2013 niet rooskleurig uit. Een van de donoren heeft zich moeten terug trekken. EN ondanks de bezuinigingen die Imani op dit moment doet dreigt er daardoor een tekort van 28.000 Euro in 2013.

Imani is met spoed op zoek naar een nieuwe grote structurele donor.

Let op: Dit bericht gaat over het tekort van Imani in Kenia, het betreft niet de begroting van Stichting Imani in Nederland

 

Share