Jaarverslag 2007

Oosterhout, 8 september 2008

Jaarverslag Stichting Imani 2007

1. Imani

Stichting Imani bracht in 2007 Imani in contact met twee nieuwe Nederlandse donoren:

Femi en Stichting Wereldkinderen. Femi heeft zich aan Imani verbonden voor onbepaalde tijd en is gestart met een ondersteuning van 25.000 Euro per jaar dat in 2009 naar verwachting wordt verdubbeld naar 50.000 Euro per jaar.

Met Stichting Wereldkinderen heeft Imani een 3 jarig contract van bijna 100.000 Euro ondertekend voor capaciteitsopbouw.

Met de steun van de Miva en onze bijdrage kon Imani de nieuwe bus aankopen en kregen Imani B en het preparation house toegang tot voldoende water.

Naast de ondersteuning aan algemene kosten zoals eten,drinken,medicijnen, schoolkosten etc hebben we bijgedragen aan transportkosten, kerstmisbonussen voor het zeer hardwerkende personeel van Imani, een vakantietrip voor de kinderen uit Nairobi naar het tehuis in Malindi, fietsen en een TV voor het preparation house, jaarsalaris voor een nachtzuster en droeg stichting Imani tenslotte bij aan de onkosten voor de erg zieke Mathias die een slecht functionerende stoma heeft en binnenkort nodig geopereerd moet worden en voor een baby’tje waarvan niet duidelijk was of het een jongetje of een meisje was, die inmiddels een succesvolle geslachtoperatie is ondergaan en nu een lief meisje is.

2. Fondswerving in 2007

In 2007 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 155.339 Euro.

We noemen een aantal acties:

Benefiet met de Lama´s leverde in 2007 netto ruim 60.000 Euro op.

Elf donoren gaven na hun reis aan Imani in oktober 2007 bijna 50.000 Euro voor de in 2008 te bouwen nieuwe keuken en eetzaal in Imani B.

 

De muziekgroep BLOF doneerden in 2007 naar aanleiding van het optreden bij het 50 jarige jubileum van Coroos 7.500 Euro.

 

3. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is gedurende 2007 diverse malen geactualiseerd.

In 2007 is in december de derde nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2007 een bedankbriefje voor hun giften.

4. Financieel verslag

Inkomsten in 2007

80.165  Euro aan algemene giften en 75.173 Euro via het benefiet van de Lama’s.

Uitgaven in 2007

53.875 Euro aan Imani,111 Euro aan beheers- en belastingkosten en 14.733 Euro waren nodig om het Lama’s benefiet te organiseren.

Banksaldo

Het banksaldo steeg hierdoor met 87.010 Euro van 18.805 Euro per 31-12-2006 naar 105.815 Euro per 31-12-2007 bestemd voor de uitgaven in 2008.