Jaarverslag 2008

Oosterhout, juli 2009

Jaarverslag Stichting Imani 2008

1. Imani

Stichting Imani bracht in 2008 Imani in contact met een nieuwe Nederlandse donor Stichting Quack.

Stichting Quack heeft zich aan Imani verbonden vanaf januari 2009 voor een periode van vijf jaar, met een jaarlijkse ondersteuning van 25.000 € voor het totale budget en voor losse projecten is jaarlijks 15.000 € beschikbaar.

Terre des Hommes is bereid gevonden om Imani nog voor 1 jaar extra te ondersteunen. Maar 2009 is ook definitief het laatste jaar is hier nadrukkelijk bijgezegd.

In 2008 zijn de voorbereidingen van de bouw van nieuwe gebouwen in Imani B afgerond. De bouwtekeningen zijn klaar, de aannemer is gevonden en de vergunningen zijn bijna rond.

De totale kosten voor de gehele bouw komen uit op ongeveer 120.000 €. De fondsen hiervoor worden door Stichting Imani bij elkaar gebracht. Rond 50.000 € is al geworven in 2007, NCDO bijdrage 25.000 €, Stichting Quack bijdrage 7.500 €, restant via Lama’s benefiet in 2009.

De totale ondersteuning in 2008 aan Imani bedroeg 60.071 €. Naast de ondersteuning aan algemene kosten zoals eten,drinken,medicijnen, schoolkosten etc hebben we bijgedragen aan transportkosten, kerstmisbonussen voor het zeer hardwerkende personeel van Imani.

2. Seed Trust

Eunice Onyango, de uitvoerster van het schoolkidsproject in Kenia is per 1 november 2008 haar eigen zelfstandige organisatie gestart met de naam Seed Trust.  Seed Trust staat voor: SUSTAINABLE EDUCATION AND ENTERPRISE DEVELOPMENT Trust. Het doel van Seed Trust is: “Alleviate ignorance and poverty by empowering children and their mothers/guardians through educational sponsorship and Business Development support.”

Het is een combinatie van het ondersteuning van kinderen met hun schoolcarrière en microkrediet leningen voor de moeders. Kinderen en moeders van Imani kunnen in de toekomst een beroep doen op Seed Trust.

Een bestuurslid is bereid gevonden via stichting Imani om Seed Trust financieel te ondersteunen voor een periode van 3 jaar voor een bedrag van 10.000 € per jaar. In deze periode kan Seed Trust zich ontwikkelen en diverse donoren aantrekken.

Meer informatie over Seed Trust kun je vinden in de bijlagen: Seed Trust prop. en Seed Trust Budget.

In 2008 is een eerste storting van 5.025 € naar Seed Trust overgemaakt.

3. Wajibu Wetu

In 2008 ontving het Wajibu Wetu kindertehuis 5000 €. Hiermee is de bouw gestart van een eetzaal en keuken.

4. Boston Children Centre

Een donor gaf 5000 € met de voorwaarde dat wij hiervan 2.500 € zouden doorsluizen naar het Boston Children Centre.

3. Fondswerving in 2008

In 2008 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 91.649 €.

Hiervan is 10.000 € bestemd voor SEED Trust.

Het benefiet met de Lama´s in 2008 leverde netto (inkomsten minus organisatiekosten) 40.699  € op.

4. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is gedurende 2008 diverse malen geactualiseerd.

In 2008 is in december de vierde nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2008 een bedankbriefje voor hun giften.

5. Financieel verslag

Inkomsten in 2008

Totaal 161.924 € waarvan 91.945 € aan algemene giften, 59.398 € via het benefiet van de Lama’s en 3.081 € aan rente.

Uitgaven in 2008

Totaal 99.445 € waarvan 72.752 € aan de projecten Imani, Seed trust, Boston Children Centre en Wajibu Wetu, 7697,01 € aan beheers- en administratiekosten, 18.699 € waren nodig om het Lama’s benefiet te organiseren. De beheerskosten van de stichting worden betaald uit bijdrage van de bestuursleden.

Banksaldo

Het banksaldo steeg hierdoor met 62.775 € van 105.815 € per 31-12-2007 naar 168.591 € per 31-12-2008 bestemd voor de uitgaven in 2009.