Jaarverslag 2009

Oosterhout, september 2010

 Jaarverslag Stichting Imani 2009 

1. Imani

De totale ondersteuning in 2009 aan Imani bedroeg 128.565 Euro. Hiervan was meer dan 70.000 Euro bestemd voor de verbouwing van Imani B.

Naast de ondersteuning aan algemene kosten zoals eten, drinken, medicijnen, schoolkosten etc hebben we bijgedragen aan de aanschaf van een nieuwe auto, een waterpomp, waterzuivering, transportkosten en kerstmisbonussen voor het personeel van Imani.

Met Imani gaat het goed. De organisatie zit goed in elkaar en functioneert goed.

De grote zorg is de lange termijn financiering van Imani. Eind 2009 zijn de donoren Terre des Hommes en ICS gestopt. In de nieuwe beleidsplannen van Internationale samenwerking is geen ruimte voor het ondersteunen van kindertehuizen.

Dit betekent voor Imani met een jaarlijks kostenplaatje van 250.000 Euro, dat er snel nieuwe donoren bij zullen moeten komen.

Huidige donoren zijn: FEMI 37.500 Euro, Stichting Quack 25.000 Euro, Stichting Imani 50.000 Euro, Stichting Wereldkinderen 10.000 Euro, John Volken 10.000 dollar en locale bijdragen 40.000 Euro. Stichting Wereldkinderen trekt zich eind 2010 terug.

Voor 2011 dreigt een tekort van tussen de 75.000 en 100.000 Euro.

2. Seed Trust

Eunice Onyango, de uitvoerster van het schoolkidsproject in Kenia is per 1 november 2008 haar eigen zelfstandige organisatie gestart met de naam SEED Trust

Het is een combinatie van de ondersteuning van kinderen met hun schoolcarrière, microkrediet en andere activiteiten.

In 2009 is SEED Trust van de grond gekomen. Het is als NGO geregistreerd, heeft een eigen kantoorruimte en de eerste activiteiten zijn gestart.

Het schoolkidsproject dat SEED Trust in opdracht van Stichting Parkingboys Nairobi begeleidt, loopt goed. Het uitbreiden naar andere activiteiten loopt minder vlot. SEED Trust heeft moeite de projecten en financiëen van elkaar gescheiden te houden. Het aantrekken van nieuwe donoren loopt daardoor moeizaam. Met behulp van Stichting Imani zijn Zero Kapp en stichting Quack benaderd. Beide partijen zijn bereid te financieren maar hebben moeite met de ingediende projectvoorstellen.

Een bestuurslid is bereid gevonden via stichting Imani om SEED Trust financieel te ondersteunen voor een periode van 3 jaar voor een bedrag van 10.000 € per jaar.

Eind 2008 is hiervan eerste storting van 5.025 Euro naar SEED Trust overgemaakt en in 2009 de resterende 4.975 Euro. (Jaarsteun eerste jaar 10.000 Euro)

3. Wajibu Wetu

In 2009 ontving het Wajibu Wetu kindertehuis 7.154 Euro. Een verslag van Wajibu Wetu van de ondersteuning door Stichting Imani in de afgelopen 3 jaar, inclusief eerste gedeelte 2010, is bijgevoegd. (zie verslag Wajibu wetu)

4. Boston Children Centre

Een donor gaf 5000 Euro met de voorwaarde dat wij hiervan 2.500 Euro zouden doorsturen naar het Boston Children Centre.

3. Fondswerving in 2009

In 2009 ontving Stichting Imani giften voor een bedrag van 112.511 Euro.

Hiervan is in 2009 30.000 Euro voor de verbouwing van Imani B binnengekomen: 22.500 Euro van de NCDO en 7.500 Euro van de Quack Foundation.

10.000 Euro is bestemd voor de ontwikkeling van SEED Trust.

Het benefiet met de Lama´s in 2009 leverde netto (inkomsten minus organisatiekosten)

23.319 Euro op.

4. Website en nieuwsbrieven

De website www.stichtingimani.nl is gedurende 2009 diverse malen geactualiseerd.

In 2009 is in december de vijfde nieuwsbrief uitgekomen.

Daarnaast ontvingen alle donateurs in 2009 een bedankbriefje voor hun giften.

5. Financieel verslag

Inkomsten in 2009

Totaal 123.434 € waarvan 87.916 € aan algemene giften, 32.095 € via het benefiet van de Lama’s en 3.423 € aan rente.

Uitgaven in 2009

Totaal 170.639 € waarvan 152.980 € aan de projecten Imani, SEED trust, Boston Children Centre en Wajibu Wetu, 8.882 € aan beheers- en administratiekosten, 8.777 € waren nodig om het Lama’s benefiet te organiseren. De beheerskosten van de stichting worden betaald uit bijdragen van de bestuursleden.

De uitgaven voor Imani in 2009 waren hoog doordat er veel gelden in 2008 en 2009 zijn binnen gekomen voor de verbouwing van Imani B. De meeste uitgaven hiervoor zijn gedaan in 2009.

Banksaldo

Het banksaldo daalde hierdoor met 47.203 € van 168.591 € per 31-12-2008 naar 121.387 € per 31-12-2009 bestemd voor de uitgaven in 2010.