Stichting Imani is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan, variërend van een simpele overmaking tot een door de notaris opgemaakte officiële schenkingsakte of via een testament.

Als u voor een periode van minimaal 5 jaar per jaar een vast bedrag wilt schenken en deze schenking per notariële akte vastlegt, is deze schenking volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. Afhankelijk van uw inkomen en de daarbij gehanteerde belastingschijven, betaalt de fiscus maximaal 52% van de schenking. Zonder tussenkomst van de Stichting kunt u dit gratis regelen met de notaris: