Vrijwilligers

Imani Rehabilitation Center werkt met vrijwilligers. In Nairobi hebben we de beschikking over een vrijwilligershuis dat op korte afstand ligt van een van de Imani centra.

Helpen

Je kunt ons helpen met een gift op NL44ABNA0437433005 ten name van Stichting Imani