De kinderen van Imani hebben gelukkig minder last van de crisis en het tekort aan water. In de verschillende Imani tehuizen zijn in de afgelopen jaren waterputten geslagen, waardoor Imani het hele jaar door de beschikking heeft over water. Gedurende de 3 dagen per week dat er geen elektriciteit is kan Imani de generatoren gebruiken.
Imani krijgt een groot gedeelte van haar voedsel gratis van een Nederlandse tuinder in Kenia. Ook mag Imani eens per week in de supermarkten van Nakumat de overgebleven groente en fruit ophalen. De kinderen sorteren uit wat naar het vee in de boerderij kan, en wat nog geschikt is voor menselijke consumptie.
In november is het gelukkig weer gaan regenen. De elektriciteit is weer ieder dag aanwezig en het water komt weer uit de kranen. Hopelijk zijn de komende oogsten goed zodat de voedselprijzen weer kunnen dalen.

 

Share