In 2012 ontving Imani een legaat van 12.500 Euro van een gemeentelid afkomstig uit de wijk Centrum van de Taborgemeente uit Ede. Met deze ruime bijdrage heeft Imani Ngong een nieuwe keuken kunnen bouwen, een omheining kunnen bouwen in Imani Malindi en een huis kunnen bouwen voor onze gehandicapte jongens in Nairobi. Ook ontving Imani in 2012 de opbrengsten van enkele collectes. Imani is blij met de toezegging van de Hervormde Taborgemeente dat ook in 2013 enkel collectes en giften naar Imani zullen gaan. Heel hartelijk dank.

 

Share